SLIM Verbanen pakket

Met Verbanen SLIM inzicht verkrijgen in de loopbaan van uw medewerkers

Kans voor MKB-ers: (bijna kosteloos) advies over leren en ontwikkelen voor uw medewerkers dankzij subsidie

 

Hoe beleven uw werknemers het werk en sluit dit aan bij hun behoefte? Weet u waar de leer- en ontwikkelbehoeften van uw werknemers liggen? Wellicht bent u benieuwd hoe u het werk voor uw werknemers zo aangenaam mogelijk kunt maken.

Maar hoe krijgt u dit inzichtelijk en hoe kunt u uw medewerkers faciliteren dit inzicht te verkrijgen? Het antwoord: het SLIM Verbanen pakket!

Met de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb* krijgt u nu de kans om met Verbanen tegen geringe kosten uw medewerkers stil te laten staan bij hun loopbaan en ontwikkeling.

Days
Hours
Minutes
Seconds

Vanaf september 2020 kunt u de SLIM-subsidie aanvragen!
Neem contact op met Verbanen om u nu al ‘SLIM’ te oriënteren

SLIM Verbanen Loopbaan APK

Het SLIM Verbanen pakket kunt u in het kader van de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb vrijblijvend aan uw medewerkers aanbieden, om hen inzicht te geven in de status van hun loopbaan. Dat inzicht kan door uw medewerkers verkregen worden aan de hand van ons kortdurende traject de Verbanen Loopbaan APK.

In een Verbanen Loopbaan APK-traject onderzoekt de werknemer samen met Verbanen in welke mate de huidige functie matcht met de talenten en wensen van uw medewerker. Dit is een vrijblijvende situatiescan, inclusief een adviesgesprek, die aangeeft of het loopbaansverkeerslicht van uw medewerker op rood, oranje of groen staat.

Voor uitgebreide informatie over de Verbanen Loopbaan APK:

SLIM Verbanen Loopbaanoriëntatie

Bij een oranje of rood loopbaansverkeerslicht is het vanuit het SLIM Verbanen pakket mogelijk uw werknemers direct een Verbanen Loopbaanoriëntatietraject aan te bieden. Dit traject geeft uw medewerkers inzicht in de vragen: Wie ben ik?Wat kan ik? en Wat wil ik?

Loopbaanoriëntatie van Verbanen geeft uw werknemers aan in welke richting hun loopbaan het best voortgezet zou kunnen worden, inclusief een advies hoe dat pad het best te bewandelen is.

Voor uitgebreide informatie over Verbanen Loopbaanoriëntatie:

Hoeveel medewerkers wilt u SLIM ontwikkelen?

Het SLIM Verbanen pakket is een samenstelling van meerdere Loopbaan APK- en Loopbaanoriëntatietrajecten passende bij de grote van uw organisatie/afdeling.

Kies daarom het pakket dat het best bij uw medewerkers past:

SLIM Verbanen pakket

Intensief en persoonlijk

Verbanen is mensenwerk, dus wij bieden een intensieve en persoonlijke aanpak. Bij Verbanen krijgen uw medewerkers een persoonlijke begeleider: de Jobcoach Verbanen. Deze ondersteunt en begeleidt uw medewerkers in het gehele traject. Daarnaast is de Jobcoach ook uw vaste contactpersoon in het SLIM Verbanen pakket.

Deelname van uw medewerkers is altijd op basis van vrijwillige deelname.

Waar, wanneer en hoe het u en uw medewerkers het best uitkomt

De trajecten binnen het SLIM Verbanen pakket kunnen zowel bij één van de 28 locaties van Verbanen als bij u in uw organisatie (on-site) aan uw medewerkers worden aangeboden. U kunt met onze coaches deze en andere specifieke wensen afstemmen: ook dat is SLIM Verbanen!

*Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB

Voor het SLIM Verbanen pakket kan de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb worden aangevraagd. De medewerkers van Verbanen kunnen u eventueel in de aanvraag begeleiden. Meer informatie over de subsidieregeling leren en ontwikkelen en uitleg over de aanvraag treft u hier:

Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Daarom kunnen mkb’ers een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tussen dinsdag 1 september maart en woensdag 30 september is er in totaal € 15 miljoen beschikbaar voor ondernemers om bijvoorbeeld loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen. Elke mkb-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen tot maximaal € 24.999,-. Tot 80% van de kosten kunnen d.m.v. de subsidieregel worden vergoed. Bekijk het rekenvoorbeeld.
Bron: www.rijksoverheid.nl
SLIM rekenvoorbeeld

Download de uitgebreide
informatiebrochure

Klik op de onderstaande afbeelding
voor SLIM Verbanen

Download infobrochure SLIM Verbanen

Wij helpen u SLIM Verbanen!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en aanbieden van het SLIM Verbanen Pakket aan uw medewerkers? Onze coaches gaan graag geheel vrijblijvend met u in gesprek om onze dienstverlening aan u toe te lichten. Zij kunnen u tevens begeleiden in de subsidieaanvraag.

Neem contact op met Verbanen
Blik op Werk Aspirant keurmerk
OVAL