1. Werkloosheid gedaald: positieve signalen voor re-integratiekandidaten, maar ook uitdagingen

Werkloosheid gedaald: positieve signalen voor re-integratiekandidaten, maar ook uitdagingen

De nieuwste cijfers van het CBS laten zien dat de werkloosheid in Nederland in mei is gedaald naar 3,6 procent. In totaal waren er in mei 367.000 werklozen, een daling van gemiddeld 4.000 per maand over de afgelopen drie maanden. In april was het werkloosheidspercentage nog 3,7 procent.

20240620 - Arbeidsmarkt - Werkloosheid gedaald positieve signalen voor re-integratiekandidaten

Positieve trends op de arbeidsmarkt

De werkloosheid is sinds de zomer van 2023 redelijk stabiel gebleven rond de 3,6 procent. Tegelijkertijd zien we een toename in het aantal werkenden. In mei hadden ruim 9,8 miljoen mensen een betaalde baan, met een groei van gemiddeld 10.000 nieuwe werkenden per maand de afgelopen drie maanden.

Kansen voor re-integratiekandidaten

Voor kandidaten die via het 2e spoor re-integratieproces proberen terug te keren naar de arbeidsmarkt, bieden deze positieve trends extra mogelijkheden. De stijging in het aantal werkenden en de lichte daling van de werkloosheid wijzen erop dat er meer vacatures en kansen zijn, ook voor mensen die vanuit re-integratie een nieuwe start maken.

Uitdagingen voor werkgevers door arbeidsmarktkrapte

Tegelijkertijd waarschuwt een recent rapport van McKinsey voor een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De voorspelling is dat er tegen 2030 een tekort van 1,4 miljoen mensen kan ontstaan. Dit betekent aanzienlijke uitdagingen voor werkgevers, vooral in sectoren zoals techniek, IT, en zorg en welzijn, waar de tekorten respectievelijk 100.000, 105.000 en 245.000 kunnen bedragen.

De arbeidsmarkt toekomstbestendig maken

McKinsey stelt dat Nederland "weloverwogen keuzes" moet maken om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Dit kan onder andere door:

 • Verhogen van de productiviteit
  Dit kan helpen om het tekort aan personeel met 85 tot 90 procent te verminderen.

 • Optimaliseren van de arbeidsparticipatie
  Dit kan de resterende 10 tot 15 procent van het tekort opvangen.

 • Bevorderen van de arbeidsmobiliteit
  Meer omscholing en ontwikkeling kunnen bijdragen aan het vervullen van banen met een hogere productiviteit.

 • Verbeteren van de arbeidsgeschiktheid van mensen
  Dit helpt de beroepsbevolking beter aan de vraag te voldoen.

WW-uitkeringen en sectorale verschillen

Hoewel de werkloosheid daalde, registreerde het UWV eind mei 171.000 lopende WW-uitkeringen, een lichte stijging van 500 vergeleken met eind april. Dit wijst erop dat er nog steeds behoefte is aan ondersteuning voor werkzoekenden. De stijging van WW-uitkeringen was het meest merkbaar in de overheid, de voeding- en genotmiddelenindustrie en de schoonmaakbranche. In de landbouw, bouw en uitzendbranche nam het aantal WW-uitkeringen juist af, sectoren waar in het voorjaar traditioneel meer werk beschikbaar is.

Jeugdwerkloosheid en leeftijdsgroepen

De grootste daling in werkloosheid zagen we onder jongeren, waar het percentage daalde van 8,7 naar 8,4 procent. Onder de 25- tot 45-jarigen daalde de werkloosheid licht naar 3,0 procent, terwijl deze bij 45-plussers stabiel bleef op 2,1 procent.

Belang voor werkgevers en r-integratiekandidaten

Voor werkgevers betekent de daling van de werkloosheid en de stijging van het aantal werkenden dat er een grotere pool van beschikbare kandidaten is. Dit kan bijzonder waardevol zijn voor het vinden van geschikte medewerkers, inclusief diegenen die via re-integratie terug willen keren naar de arbeidsmarkt.

Het bieden van kansen aan re-integratiekandidaten kan een breed scala aan voordelen opleveren. Dit omvat niet alleen het vervullen van openstaande vacatures, maar ook het toevoegen van diverse perspectieven en ervaringen aan het team. Werkgevers die re-integratiekandidaten aannemen (tijdelijk, vast of opbouwend in uren aan de hand van een werkervaringsplaats), dragen bij aan een werkomgeving waar verschillende achtergronden en vaardigheden samenkomen, wat kan leiden tot innovatie en verbeterde probleemoplossing binnen het bedrijf. De alsmaar toenemende krapte op de arbeidsmarkt betekent dat werkgevers creatief en flexibel moeten zijn in hun wervingsstrategieën.

Dynamiek op de arbeidsmarkt

De werkloosheid daalt en het aantal werkenden neemt toe, wat kansen biedt voor werkgevers en re-integratiekandidaten. Deze positieve ontwikkeling kan leiden tot een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt voor ook onze kandidaten, wat zowel voor werknemers als werkgevers voordelig is. Tegelijkertijd moeten beleidsmakers en werkgevers zich voorbereiden op een krapper wordende arbeidsmarkt door te meer of te blijven focussen op omscholing, verhoogde arbeidsparticipatie en productiviteitsverbeteringen.

Hoe denk jij dat werkgevers het beste kunnen omgaan met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt? Zou jij bijvoorbeeld een werkervaringsplaats willen aanbieden aan een 2e spoor re-integratiekandidaat?

Benieuwd naar onze aanpak? Bekijk dan deze video:

 

Deel deze pagina

Meer weten over 2e spoor re-integratie bij Verbanen?