Klachten

Klachtenmelding

Verbanen B.V. is een dochtermaatschappij van Arbo Unie B.V.
De klachtenprocedure van Arbo Unie is van toepassing. Daarmee is een zorgvuldige klachtbehandeling gegarandeerd. 

U heeft een klacht. Wij waarderen het zeer dat u de moeite wilt nemen ons dat te laten weten.

Uw klacht zullen wij met zorg behandelen, zodat wij tot een passende oplossing kunnen komen en u in het vervolg beter van dienst kunnen zijn.

U kunt het onderstaande klachtenformulier invullen. Klik hier voor meer informatie over onze klachtenprocedure

    U staat toe dat Verbanen u benadertU staat niet toe dat Verbanen u benadert

    Meer informatie

    In de klachtenprocedure informeren we u over de wijze waarop Verbanen als dochtermaatschappij van Arbo Unie met klachten omgaat en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien.