Collectief Outplacement

In elke organisatie komt vroeg of laat een reorganisatie voor. Wanneer zich een dergelijke situatie in uw organisatie voordoet, kan de huidige functie van uw medewerkers in het geding raken. Met als gevolg dreigend baanverlies, en daarmee inkomensonzekerheid. Los van het emotionele aspect betekent een dergelijk noodzakelijke ingreep vanuit u als werkgever ook financieel iets voor uw medewerkers. Daarnaast krijgt u mogelijk te maken met afspraken vanuit een sociaal plan.

Eén ding is zeker: u wilt ervoor zorgen dat uw medewerker zijn of haar inkomenszekerheid behoudt en elders op veilig terrein belandt. Hoe heeft u outplacement voor uw medewerkers geregeld? Hoe zorgt u ervoor dat er voor medewerkers een alternatief is, als er een reëel risico is dat ze hun huidige functie niet kunnen behouden? Het antwoord is:

Verbanen Collectief Outplacement

Dit volledige en complete outplacementtraject behelst een programma met een intensieve begeleiding, waar binnen een standaard traject maatwerk geleverd kan worden. Uw medewerker doorloopt een intensieve en multidisciplinaire onderzoeksfase en krijgt antwoord op de vraag welke banen het beste bij zijn/haar gezondheid en talenten passen. Daarna zal onder begeleiding van een NOLOC-gecertificeerde Jobcoach uw medewerker worden begeleid naar nieuw werk.

Het traject kenmerkt zich door de gedegen aanpak en de, in relatie tot andere outplacementtrajecten, relatief forse ureninvestering in de zoektermijn. Uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, intensieve begeleiding en sollicitatietrainingen maken standaard deel uit van dit traject. Dit resulteert in een hoog slagingspercentage herplaatsingen.

Begeleiding van baan naar duurzame inkomenszekerheid

Wij ondersteunen de medewerker bij de zoektocht naar een andere functie en veel belangrijker: wij helpen hem of haar aan inkomenszekerheid en werkplezier. We gaan voor een perfecte match: op kennis, vaardigheden en persoonlijkheid, maar ook – en dat is uniek – op gezondheid. Wat de medewerker kan staat centraal; wij begeleiden de zoektocht op een eerlijke, transparante en persoonlijke manier en geven de medewerker handvatten om de juiste expertise op te doen.

Goede onderlinge samenwerking is voor ons de basis om het beoogde resultaat te behalen. Daarbij leggen wij de lat hoog: we overtreffen graag verwachtingen op een verrassende manier. Bij Verbanen begeleiden wij niet alleen uw medewerkers persoonlijk, maar onderhouden ook nauw contact met u als werkgever.

Wat levert Verbanen
u als werkgever op?

  • draagt bij aan goed werkgeverschap en maatschappelijk, sociaal ondernemerschap
  • gezonde, gemotiveerde en betrokken medewerkers
  • directe schadelastreductie
  • positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat
  • voldoen aan uitgangspunten eventueel sociaal plan

Intensieve, persoonlijke begeleiding

Verbanen is mensenwerk, dus wij bieden een intensieve en persoonlijke aanpak. Bij Verbanen krijgt uw medewerker twee persoonlijke begeleiders: de Verbanencoach en de Jobcoach. Deze ondersteunen en begeleiden uw medewerker in het gehele traject. Vanaf het eerste contact totdat uw medewerker helemaal op z’n plek zit in een nieuwe baan. Daarnaast is de Verbanencoach ook projectleider en uw vaste aanspreekpunt gedurende de looptijd van het traject.

 

Van werk naar werk in vijf fases

Het begeleidingstraject van Verbanen duurt in de regel vijf maanden. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van uw medewerker en de afspraken die we met u maken. Daarbij toetsen we voortdurend, samen met u en uw medewerker, of de ingezette route de kortste en beste weg is naar een nieuwe baan en sturen bij waar nodig.

Bewustwording

In deze fase maakt u kennis met Verbanen en leggen wij uit wat Verbanen voor u en uw medewerker kan betekenen. U verneemt wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u en uw medewerker vragen. Tijdens deze kennismaking krijgt u uitleg over het doel, het nut, de looptijd en de investering voor de Verbanen-begeleiding. In deze fase is het belangrijk dat we duidelijke afspraken met elkaar maken en dat we commitment naar elkaar uitspreken. Verbanen slaagt als alle partijen (werkgever, medewerker en Verbanen) hetzelfde doel hebben en naar elkaar hebben uitgesproken zich maximaal te zullen inspannen om het doel te behalen. Als overeenstemming wordt bereikt dan wordt aan u een offerte uitgebracht.

Bij collectieve boventalligheid kunnen wij dit desgewenst zonder meerkosten ook op groepsniveau en in-company aanbieden.

Intake met de Verbanencoach
Uw medewerker maakt kennis met de Verbanencoach, de vaste begeleider van u en uw medewerker tijdens het gehele Verbanen-traject. In een persoonlijk gesprek wordt de uitgangspositie in kaart gebracht en formuleren wij de doelstelling van het traject.

Onderzoek naar mogelijkheden
We kijken vanuit verschillende invalshoeken naar de inzetbaarheid van uw medewerker. Door middel van persoonlijke gesprekken en de inzet van gevalideerde slimme digitale onderzoekstools (assessment) worden de mogelijkheden voor uw medewerker in kaart gebracht. Deze metingen en inzichten vormen de basis van het trajectplan voor u en uw medewerker.

Extra ondersteuning
Om de slagingskans op het vinden van een nieuwe baan te vergroten, is het mogelijk dat een interventie wordt geadviseerd. Denk daarbij aan bij- of omscholing, training of een medische behandeling. Een interventie is optioneel en wordt altijd onderbouwd en op basis van offerte door de uitvoerende partij aan u aangeboden.

Vinden van een nieuwe baan die past
Samen met onze NOLOC-gecertificeerde Jobcoach zal uw medewerker het coachingstraject starten. Het ontdekken en herontdekken van talenten zullen aan bod komen, terwijl inspirerende workshops uw medewerker klaarstomen voor de toekomstige loopbaan. Vervolgens gaat uw medewerker onder begeleiding van de Jobcoach op zoek naar een passende baan met toekomstperspectief. Verbanen gaat hierin verder dan de meeste outplacementbureaus. Zo nodig legt onze Jobcoach bijvoorbeeld ook actief contact met potentiële werkgevers die vacatures hebben. Bij onze eigen uitgebreide klantenpopulatie, maar ook daarbuiten.

Maximale inzet voor een baan die matcht met gezondheid en talenten

Verbanen is ontstaan uit idealisme. Uit de wil om mensen echt te helpen en de schadelast voor u en uw medewerker te beperken. Het is onze overtuiging dat er voor iedereen ten minste één baan is die past. Die baan gaan wij met uw medewerker vinden. Daarbij kunt u rekenen op 100 procent inzet van onze kant. En mocht het onverhoopt niet lukken uw medewerker in de reguliere arbeidsmarkt te plaatsen, dan gaan wij op zoek naar een alternatief dat voor alle partijen bevredigend is. Ook dat is Verbanen.

Aanvullende dienstverlening

Workshop en begeleiding aanzeggesprekken
voor werkgevers bij collectief outplacement

Slecht nieuws komt altijd ongelegen. Maar welke aanpak past u toe wanneer uw organisatie om bedrijfseconomische redenen te maken krijgt met collectief ontslag en u verantwoordelijk wordt gesteld dit nieuws te moeten verkondigen aan uw medewerkers? Weet u hoe u om moet gaan met alle uiteenlopende emoties die uw medewerkers kunnen ervaren wanneer zij boventallig worden verklaard? En welke aandacht geeft u aan uw medewerkers die wel in uw organisatie kunnen blijven? Hebben u en/of uw leidinggevenden hulp nodig bij het op de juiste manier voeren van deze moeilijke gesprekken? Die hulp is beschikbaar vanuit Verbanen!

Additioneel kunnen wij werkgevers trainen en ondersteunen bij het voeren van aanzeggesprekken en het hanteren van de juiste toon en focus van de communicatie naar boventallige medewerkers. Daarnaast kunnen wij de eerste opvang voor aangezegde medewerkers organiseren.

Deze dienstverlening is in samenwerking met de Bedrijfsmaatschappelijk Werkers en Arbeids & Organisatiedeskundigen van Arbo Unie ontwikkeld en tegen een scherp tarief vanuit Verbanen beschikbaar.

Workshop en begeleiding aanzeggesprekken

Download de uitgebreide
informatiebrochures

Klik op de onderstaande afbeelding voor
Verbanen Collectief Outplacement

Download infobrochure Collectief Outplacement

Klik op de onderstaande afbeelding voor
Workshop en begeleiding aanzeggesprekken

Download infobrochure Workshop en begeleiding aanzeggesprekken voor werkgevers

Kunnen wij u helpen Verbanen?

Neem contact op met Verbanen
OVAL