Is het salaris nog wel voldoende voor levensonderhoud?

Nederlanders maken zich zorgen of het salaris van volgend jaar voldoende zal zijn voor de toenemende kosten van levensonderhoud. Zo blijkt uit een recent onderzoek van HR-dienstverlener Visma Raet. Het gaat om ruim 38% van 1200 Nederlanders in loondienst.

Die zorgen zullen extra druk op salarisonderhandelingen leggen: druk voor de medewerker om in 2023 met de werkgever in gesprek te gaan over een loonsverhoging in verband met de hoge inflatie en druk op de werkgever om hierin tegemoet te kunnen komen. Het zal tevens teweegbrengen dat men genoodzaakt zal zijn om een nieuwe baan te vinden, wanneer loonsverhoging niet in het verschiet ligt.

Word het tijd om (geld)zorgen bespreekbaar te maken?

Zorgen om de inflatie en zorgen om toenemende energiekosten. Het zijn onderwerpen die veel Nederlanders vandaag de dag behoorlijk bezig kunnen houden, met alle bijkomende onzekerheden en stress die ermee gemoeid gaan. Het zal ervoor kunnen zorgen dat medewerkers door de stress zullen dreigen uit te vallen. Werkgevers moeten rekening houden dat deze zaken op zeer korte termijn bespreekbaar gemaakt moeten kunnen worden.

De consument past momenteel meer en meer haar koopgedrag aan door de hoge inflatie. Hierdoor kiezen consumenten op dit moment minder voor de duurdere, gezondere producten en wordt er vaker uitgeweken naar goedkopere producten uit pure noodzaak. De ‘bewuste’ keuze is voor velen gewoonweg niet gunstig voor de portemonnee. En besparen op gezondheid, door bijvoorbeeld het sportabonnement op te zeggen dat na de corornacrisis in prijs is toegenomen, zal ervoor zorgen dat werkend Nederland, collectief gezien, ongezonder zal worden. En een ongezonde medewerker kan op den duur ook uitvallen.

Wat kan je al werkgever blijven doen om een gezonde levensstijl, ook in onzekere tijden, te blijven promoten?

.