‘Thuiswerken’ als clickbait voor openstaande vacatures

Vacaturesites melden dat men vandaag de dag vaker op de filterknop ’thuiswerken’ klikt dan twee jaar geleden.

Dat de populariteit voor het thuiswerken – voornamelijk voor banen waarbij dat praktisch mogelijk zou zijn – is toegenomen, heeft al geen uitleg meer nodig: de vrijheid (die sommigen ervaren) om tijd efficiënt in te delen, oplopende brandstofkosten en beperkingsmaatregelen die boven het hoofd blijven hangen sinds de afgelopen jaren. Laatst genoemde punt maken de banen die hieraan onderhevig zijn momenteel nog eens extra onaantrekkelijk.

Verbanen hoopgevend werkloosheid daalt ondanks corona

De krappe arbeidsmarkt blijft aanhouden

De vraag naar personeel is nog steeds groter dan het aanbod. Vacatures blijven langer openstaan en het risico dat goed personeel het huidige nest verlaat voor een beter aanbod elders, brengt werkgevers in dilemma. De banen zijn nog steeds voor het oprapen en werkzoekenden kunnen daar de vruchten van plukken. De keuze om te ‘verbanen’ naar een werkgever die meer salaris en andere  of betere voordelen biedt, brengt de werkzoekende daarom in een gunstige positie.

 

Regionale mismatches oplossen met thuis- of hybride werken

Regionaal is er een mismatch tussen de vraag naar middelbaar– en hoog opgeleid personeel versus het aanbod van laagopgeleid personeel. Deze mensen hebben in de eigen regio moeite met het vinden van een baan die er wellicht elders in het land wel is.

 

Organisaties die moeite hebben met het vinden van (hoogopgeleid) personeel in de nabije regio, kunnen door middel van het aanbieden van thuis- of hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) personeel van buiten de regio aantrekken. ‘Thuiswerken’ blijkt in ieder geval ‘clickbait’ te zijn voor openstaande vacatures!

.