Nieuw record: de arbeidsmarkt is nog krapper geworden!

De vraag naar personeel is momenteel op een recordhoogte en groter dan het aanbod. Vacatures blijven langer openstaan en het risico dat goed personeel het huidige nest verlaat voor een beter aanbod elders, brengt werkgevers in dilemma: moeten ze het salaris verhogen om personeel te kunnen behouden en kunnen ze dat eigenlijk wel?

Verbanen hoopgevend werkloosheid daalt ondanks corona

Salarisverhogingen om talent te kunnen behouden baart werkgevers veel zorgen. De pandemie heeft namelijk voor veel organisaties enorme kosten opgeleverd waardoor er geen ruimte is om meer salaris te kunnen bieden, ondanks dat de economie aan het opbloeien is.

 

Banen voor het oprapen

Voor werknemers zijn de banen voor het oprapen daar waar er veel vraag naar personeel is. Want op dit moment zijn er 133 vacatures per 100 werklozen beschikbaar! De keuze om te ‘verbanen’ naar een werkgever die meer salaris en andere voordelen biedt, brengt de werknemer daarom in een gunstige positie.

Er zijn veel vacatures in de bouw, techniek, horeca, ict en zorg en welzijn. Sinds 2016 is de arbeidsmarkt nog zo krap geweest als momenteel, zelfs niet vóór de coronacrisis. Dat zorgt er ook voor dat werkgevers met betrekking tot hun salarisaanbod moeten concurreren tegen elkaar.

 

We merken het overal

Tunnelbuizen die gesloten worden vanwege personeelstekort, chaos op de luchthaven, te weinig handen in de zorg en langer moeten wachten op dat ijskoude biertje op het terras: de effecten zien we steeds duidelijker overal terugkomen. Hoe moeten we dit oplossen? ‘Bankzitters’ meer stimuleren om weer aan de slag te gaan, arbeidsmigranten binnen halen, parttimers meer uur laten werken?

 

Regionale mismatches

Regionaal is er een mismatch tussen de vraag naar middelbaar– en hoog opgeleid personeel versus het aanbod van laagopgeleid personeel. Deze mensen hebben in de eigen regio moeite met het vinden van een baan die er wellicht elders in het land wel is. Het UWV probeert door middel van omscholing en andere leerwerktrajecten een oplossing voor deze groep te vinden.

Organisaties die moeite hebben met het vinden van hoogopgeleid personeel in de nabije regio, kan door middel van het aanbieden van thuis of hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) personeel van buiten de regio aantrekken.