Welke persoonsgegevens mogen verwerkt worden bij een ziekmelding?

Vandaag is het de ‘Europese Dag van de Privacy’, wat als doel heeft burgers beter te informeren over hun rechten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door verschillende organisaties. Hoe zit het eigenlijk met de gegevens die je als werkgever mag verwerken van uw zieke werknemer?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels beschreven omtrent de verwerking van persoonsgegevens in geval van ziekte. Zo zijn er regels welke gegevens er mogen worden opgevraagd en welke vooral niet. Er mag bijvoorbeeld niet door de werkgever (of casemanager) gevraagd worden naar een diagnose of de functionele mogelijkheden en beperkingen van de zieke medewerker.

Wanneer een werknemer aan het re-integreren is, mag het re-integratiebedrijf alleen gezondheidsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om de begeleiding uit te voeren. En mogen deze alleen verwerkt worden door een medisch geschoold persoon, zoals een bedrijfsarts,  die op basis van zijn beoordeling kan adviseren over de re-integratie. Meer van de uitgebreide beleidsregels kun je teruglezen in ‘De zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Kunnen wij u helpen Verbanen?

Bent u een werkgever of HR-professional en op zoek naar een passende oplossing voor uw medewerker die enige tijd ziek is of om een andere reden moet uitwijken naar een andere werkgever? Bekijk de werkgevers-pagina om erachter te komen wat Verbanen voor u en uw medewerkers kan betekenen in re-integratie tweede spoor, outplacement en reorganisatie.

Meer weten Klik hier