NL leert door bij Verbanen

NL leert door biedt onze kandidaten toekomstperspectief!

Afgelopen jaar is er voor de tweede keer vanuit de Overheid een subsidie beschikbaar gesteld voor gratis ontwikkeladvies, voor iedereen die zich wil richten op zijn of haar loopbaan; NL leert door. Verbanen heeft zich ingezet om een NL leert door-loopbaantraject aan te bieden en in december 2020 zijn er tientallen ontwikkeltrajecten vanuit deze subsidie gestart. Werkend, niet werkend, gezond, ziek: iedereen mocht er gebruik van maken!

Deze trajecten gaan bijdragen aan het voorkomen van ziek worden van onze kandidaten, omdat ze voor die tijd al een andere, meer passende functie zijn gaan bekleden of in gesprek kunnen met hun werkgever om te kijken hoe ze intern hun eigen loopbaan verder vorm kunnen geven.

Met onze Register Loopbaancoaches van Verbanen zijn we in december gestart met tientallen kandidaten voor ons NL leert door-traject. In de gesprekken kijken we waar deelnemers nu staan en waar voor hen mogelijkheden liggen om hun loopbaan verder vorm te geven. Blijven ze waar ze zitten of is het gras misschien wel echt groener aan de overkant?

Na een korte kennismaking gingen de kandidaten aan de slag met onze loopbaanopdrachten, die inzicht geven in hun persoonlijkheid, hun loopbaanmotieven, hun kwaliteiten en mogelijke functies die aansluiten bij deze onderdelen. Samen kijken we waar ze zich het meest in kunnen vinden en wat dat betekent voor hun toekomst. We maken een stappenplan, waarmee de kandidaten de komende tijd zelfstandig verdere stappen kunnen zetten in hun (toekomstige) loopbaan.

Persoonlijke ervaringen met het NL leert door traject bij Verbanen

Sandra de Vries, Jobcoach Verbanen

,,Als jobcoach heb ik mij meteen aangemeld toen duidelijk werd dat ook wij deze trajecten aan gingen bieden aan geïnteresseerden. Met kandidaten kijken naar wie ze zijn, waar ze staan in hun loopbaan en welke mogelijkheden is toch wel het leukste onderdeel van het werken als coach.
Na een korte kennismaking gingen de kandidaten aan de slag met de LTP loopbaanvragenlijst. De uitkomst van deze lijst geeft inzicht in hun persoonlijkheid, hun loopbaanmotieven, hun kwaliteiten en mogelijke functies die aansluiten bij deze onderdelen. Samen kijken we waar de kandidaat zich het meest in kan vinden en wat dat betekent voor hun toekomst. Met het stappenplan dat gemaakt is, kunnen de kandidaten de komende tijd zelfstandig verdere stappen zetten in hun (toekomstige) loopbaan.
Ik vond het mooi om te zien hoe gemotiveerd kandidaten zijn. Ze denken goed na over hun toekomst en zien weinig beren op de weg. En daarbij is er een enorme variëteit aan kandidaten, van hoog opgeleid tot praktisch opgeleid, van operator tot producer en alles er tussenin. Leerzame trajecten, zowel voor de kandidaten als voor mijzelf.
Uiteindelijk hebben alle kandidaten een plan van aanpak gemaakt en hebben zij stappen gezet in hun loopbaan. Sommigen blijken goed op hun plek te zitten, anderen gaan in gesprek met hun werkgever om te kijken of er mogelijkheden zijn om hun kwaliteiten en vaardigheden beter in te zetten. En weer anderen zijn zelfs van baan gewisseld. Een zinvol traject dus voor alle kandidaten, want uiteindelijk is je loopbaan een belangrijk onderdeel van je leven!”

Evaring van kandidaat Marijke met NL leert door bij Verbanen

,,Het loopbaantraject had voor mij onverwacht snel resultaat. Met mijn coach, Sandra de Vries, heb ik het loopbaanverkenner rapport besproken. Zij attendeerde mij op een functie die, gezien de uitkomst van het rapport, goed bij mij zou passen. Ik had zelf niet eerder in die richting gedacht.

Na wat vacature-onderzoek was het gelijk bij mijn eerste sollicitatie raak! Deze week ben ik begonnen met mijn nieuwe baan!”

Subsidiepot is leeg, maar Verbanen heeft een alternatief: de Loopbaanoriëntatie

Mocht u dit nu voor uw werknemer ook willen, maar is het niet gelukt via de NL leert door – subsidie, denk dan ook eens aan ons Loopbaanoriëntatietraject!

Blijven oriënteren op loopbaanmogelijkheden wordt meer en meer belangrijker. Hoe zou u het vinden om uw medewerkers van meer inzicht te voorzien in hun ambities en reële mogelijkheden om langdurig aan het werk te kunnen blijven?

Met de loopbaanoriëntatie van Verbanen verkent uw medewerker met onze coach uw drijfveren en factoren die ervoor zorgen dat hij of zij werkgelukkig, vitaal en optimaal blijft presteren. De coach geeft een advies in welke richting zijn of haar loopbaan kansrijk voortgezet zou kunnen worden, inclusief hoe dit pad het best zou bewandeld zou kunnen worden.

Wilt u weten wat de Loopbaanoriëntatie van Verbanen
uw medewerkers kunt bieden?

OVAL