Stel uzelf de vraag:
zal u uw pensioen halen?

In een recent onderzoek, uitgevoerd door het CNV onder 2200 leden boven de 45 jaar, is gebleken dat 20% van de werkenden zijn of haar pensioen niet zal halen. De vakbond vreest een enorme uitval en roept de overheid op om regelingen te treffen die vervroegd uittreden mogelijk maakt.

Is er voor u een mogelijkheid om te verbanen?

Een kwart van de ondervraagden zou op den duur willen overstappen naar lichter werk. Maar een groot gedeelte geeft ook aan dat zij geen mogelijkheid zien om zichzelf te kunnen omscholen voor ander werk. De vraag naar meer mogelijkheden voor aangepast werk om gezond met pensioen te gaan neemt toe bij de werknemers, maar zij zien dat de werkgever onvoldoende aan die vraag kan voldoen.

Bij meer dan de helft van de ondervraagden blijkt dat de werkgever geen regeling in portefeuille heeft om eerder te kunnen stoppen met werken. En als die regeling er wel is (Regeling Vervroegd Uittreden of RVU-regeling), vindt men het netto bedrag dat ze maandelijks over houden te weinig om van rond te kunnen komen. Die regeling loopt nu nog tot 2026: dan zal het nieuwe pensioenstelsel gaan intreden.

Verbanen pensioen halen

Neem de regie in eigen hand en oriënteer vandaag op uw mogelijkheden in de toekomst!

Bent u voorbereid op de toekomst? Hoe weet u of uw huidige baan dan nog wel bij u past en u gezond en wel uw pensioen zal halen? Om hier inzicht in te verkrijgen biedt Verbanen diverse trajecten, waaronder de Loopbaan APK en het Loopbaanoriëntatietraject.

Verbanen LoopbaanAPK: staat het verkeerslicht van uw loopbaan op rood, oranje of groen?

De LoopbaanAPK is zoals het woord het eigenlijk zegt: Een kortdurend traject waarbij we onder de motorkap van uw baan kijken en vrijblijvend meten of uw huidige functie nog door de keuring komt. Oftewel, staat het verkeerslicht van uw loopbaan nog steeds op groen of kleurt het licht richting oranje of rood. Wellicht dat in de laatste twee lichten er iets aan uw werk enigszins aangepast kan worden om ervoor te zorgen dat u duurzaam en met werkplezier aan de slag kan blijven tot aan uw pensioen. Of is het misschien tijd om te Verbanen?

Als werkgever kunt u dit niet alleen voor een individu, maar ook bij meerdere personen in uw organisatie uitzetten. Bijvoorbeeld op een afdeling om eens te peilen hoe het ervoor staat met zaken als commitment, samenwerking of werkplezier. Het geeft uw medewerker(s) namelijk inzicht om bepaalde zaken bespreekbaar te maken. 

Uw loopbaan verkennen met de
Verbanen Loopbaanoriëntatie

Wellicht weet u wel dat vroeg of later de tijd zal komen om te (moeten) Verbanen, maar wat voor werk wilt u dan eigenlijk en welke randvoorwaarden horen daar voor u bij? Loopbaanoriëntatie is een kort durend traject dat antwoord geeft op de vragen ‘Wie ben ik’, ‘Wat kan ik’ en ‘Wat wil ik’. Het advies dat hieruit voortvloeit is vrijblijvend en dient u inzicht te geven in uw mogelijkheden. Verandering begint immers met inzicht. Inzicht dat u nu voor uw toekomst bij Verbanen kunt verkrijgen!