Artsentekort UWV zorgt voor enorme financiële problemen bij arbeidsongeschikten

Door een tekort aan keuringsartsen bij het UWV zijn mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA-uitkering, in financiële problemen gekomen. Het gaat om mensen die een aantal maanden lang voorschotten hebben ontvangen, maar bij de keuring – die te lang op zich laat wachten – de uiteindelijke toekenning niet ontvangen.

Als bij de keuring is gebleken dat er sprake is van minder dan 35% arbeidsongeschiktheid, is het gevolg dat de voorschot volledig moet worden terugbetaald. Doordat de keuringen wel 10 tot 12 maanden op zich laten wachten, gaat het om forse bedragen van meer dan € 10.000,- per situatie.

Als de WIA wegvalt, betekent het niet altijd dat gedupeerden met terugwerkende kracht recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering, met alle nadelige gevolgen van dien.

De Landelijke Cliëntenraad heeft inmiddels een meldpunt geopend. Ruim 50 gedupeerden hebben zich daar al gemeld. Ook heeft de LCR inmiddels de politiek ingelicht en pleit dat er een transitievergoeding komt voor de gedupeerden. Daarover gaat de LCR in gesprek met het UWV om tot een oplossing te komen.