Boeren moeten kunnen blijven boeren!

Boeren

Duizenden boeren zijn vandaag weer richting het Malieveld om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen die het kabinet hen de komende jaren wilt opleggen waardoor het voortbestaan van de landbouwsector drastisch wordt bedreigd.

Vanwege de stikstofmaatregelen is vorig jaar de maximumsnelheid al van 130 km per uur verlaagd naar 80. Maar dat is volgens de maatregelen niet genoeg, want de landbouwsector wordt gezien als de grootste uitstoter van stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mensen en de natuur en is zelfs een noodzakelijke voedingsbron van planten. Het probleem dat wordt geformuleerd is dat planten zoals grassen, brandnetels en bramen extra hard groeien en andere planten van het Nederlands landschap verdringen.

Nederland wil de Europese klimaatdoelstellingen volgen en noemde eerder de stikstofsituatie de grootste crisis waar het land tot dusver mee te maken heeft (dit was nog voor de corona-uitbraak). Om de doelstellingen te halen wordt het de boer meer en meer onmogelijk gemaakt om te kunnen blijven boeren met de toenemende, verstikkende eisen. De boer die tegen de Duitse grens onderneemt ziet ontzettend veel verschil in de eisen aan de andere kant van de grens, waar de normen totaal anders zijn.

Daarnaast kwam het Planbureau voor de Leefomgeving eerder deze week met een rapport waarin stond dat als de stikstofnormen moeten worden nageleefd er vrijwel geen ruimte is voor landbouw in Brabant, Gelderland en Overijssel.

 

Richting het Malieveld

De kabinetsformatie, waarbij de stikstofdiscussie ook deel maakt van één van de onderwerpen op de onderhandeltafel, maakt dat de boeren nu harder dan ooit hun noodkreet willen laten horen op het Malieveld. Met name de linkse partijen van het politieke spectrum zijn voor een forse vermindering van de veestapel en het behalen van de stikstof- en klimaatdoelstellingen.

Aan de rechterflank van het politieke spectrum worden andere, onderliggende belangen genoemd zoals ‘opzettelijk landje-pik’. Volgens Caroline van der Plas van de BBB (BoerBurgerBeweging) hoeven de maatregelen niet ten koste te gaan van de boer:

“De boeren hebben de afgelopen decennia bewezen dat technologische innovatie de ecologische voetafdruk van landbouw enorm kan laten afnemen.

Maxime Verhagen heeft namens Bouwend Nederland gezegd dat de landbouw moet worden afgeschaald. Hij wil natuurlijk graag woningen bouwen op die grond. Dus er bestaan wel degelijk andere belangen om boeren weg te krijgen.”


Werkgelegenheid en belang van de Nederlandse landbouw voor de export

Alhoewel het aantal landbouwbedrijven de afgelopen decennia al aanzienlijk is afgenomen, bleef de werkgelegenheid enigszins stabiel. Maar ook de vraag naar technologische innovatie maakt dat de landbouwsector ook zorgt voor werkgelegenheid in andere sectoren die belang hebben in het bestaan van de Nederlandse landbouw.

De landbouwsector is daarnaast belangrijk voor de Nederlandse export. Van elke euro die vanuit directe en indirecte activiteiten rond de landbouw wordt verdient wordt ruim 76 cent door de export opgebracht.

 

De bevolking staat achter de boer

Dat bleek uit een stelling die onlangs op Stand.nl werd geplaatst. 95% vulde ‘nee’ in op de stelling “We moeten afscheid nemen van Nederland als landbouwland”. Daarmee ziet de Nederlandse bevolking in dat de landbouw de leverancier van ons voedsel is en moet blijven!