Bedrijven wachten met terugbetalen NOW-1

Bedrijven waarvan is gebleken dat zij de NOW-1 steunmaatregel (de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) deels of helemaal moeten terugbetalen stellen dit voorlopig even uit. Het gaat hierbij om zo’n 20.000 bedrijven die vorig jaar de steunmaatregel – aan het begin van de coronasituatie – hebben aangevraagd en hebben ontvangen. De steunmaatregel is in het leven geroepen zodat de werkgevers die er aanspraak op maakten het loon van hun medewerkers in de eerste maanden van de lockdown konden betalen.

Verbanen Bedrijven wachten met terugbetalen NOW-1

Onder een aantal voorwaarden was de NOW-1 steunmaatregel een gift van het kabinet en hoeft het, zolang aan deze voorwaarden werd voldaan, niet te worden terugbetaald. Zo dienden zij o.a. de verwachte omzetverlies door te geven en hun personeel gedurende de crisis niet te ontslaan. De bedrijven die nu wel terug moeten betalen hebben tot uiterlijk 31 oktober dit jaar de tijd om een aanvraag voor de definitieve berekening te doen toekomen aan het UWV.

 

Uitstellen

Het indienen van deze aanvraag of het terugbetalen wordt door veel bedrijven uitgesteld, ook als zij inmiddels wel weten dat zij uiteindelijk geen recht hadden op de steunmaatregel. Ook zijn er organisaties die het onterecht vinden dat zij nu toch moeten terugbetalen en liever in eerste instantie bezwaar willen gaan maken.

Veel organisaties zijn ook eigenlijk niet in staat om op dit moment de NOW terug te betalen. Dat geld hebben zij simpelweg nu (nog) niet. Zij wachten dan ook op eventueel nieuw beleid van een nieuw kabinet, de komst van een eventuele nieuwe steunmaatregel of hopen op kwijtschelding.