Onmogelijk kunnen stoppen met je bedrijf

Verbanen stoppen met je bedrijf

Ruim 20% van de winkeliers wil, vanwege de beperkende maatregelen van de corona-situatie, stoppen met hun bedrijf. Echter is voor een groot aantal van hen het aan de andere kant onmogelijk om te kunnen stoppen. In de horeca is dit zelfs nog een groter probleem.

Waar zit de angst?

De angst wordt veroorzaakt door de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die ervoor moeten zorgen dat alle werknemers bij ontslag een transitievergoeding ontvangen. Nu ontvangen de ondernemers coronasteun onder de voorwaarde dat personeel niet wordt ontslagen. Desondanks zijn zij door voortdurende lockdowns ontzettend in de schulden geraakt. Om dan ook nog een transitievergoeding bij ontslag van hun medewerkers te moeten betalen, als zij daartoe in staat zijn, zou dat voor velen van hen de genadeslag zijn.

Het gevaar van tóch doorgaan

Brancheverenigingen vrezen dat we met veel ongezonde bedrijven dreigen te zitten, die alleen maar meer schulden opbouwen. Op hun beurt brengen zij toeleveranciers in financieel zwaar weer, die ook niet meer in staat zullen zijn om rekeningen te betalen. Zeker nu veel ondernemers nog niet open kunnen en inkomsten mislopen dit seizoen die zij hard nodig hebben, zal de economische schade die aanhoudende lockdowns veroorzaken meer en meer zichtbaar worden.

Terugbetalen coronasteun

Ook zijn er ondernemers die hun coronasteun moeten terugbetalen. Zo hebben veel winkeliers voorraden aan opkopers van de hand gedaan met verlies omdat zij door de verplichte sluiting en wegblijven van klanten niet in staat waren om normaal te kunnen verkopen.

De omzet die zij daarmee hebben gemaakt, zorgt ervoor dat zij hun coronasteun alsnog terug moeten betalen.