Coronavirus

Coronavirus

Bericht voor kandidaten/ cliënten

Onze dienstverlening

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Het aantal besmettingen neemt in Nederland weer fors toe en de overheid heeft recent weer strengere maatregelen aangekondigd voor het hele land. Met deze maatregelen wil de overheid de verspreiding van het virus en het aantal besmettingen terugdringen. Dat doet zij door te adviseren om het aantal fysieke contacten terug te dringen, in ieder geval gedurende een periode van drie weken, te beginnen op dinsdag 29 september 18:00 uur.

Dienstverlening weer op afstand 
Verbanen volgt de adviezen van de overheid op om op die manier optimaal bij te kunnen dragen aan een goede gezondheid van u en onze medewerkers. Dit houdt in dat we vanaf woensdag 30 september (tijdelijk) onze dienstverlening weer op afstand telefonisch en/of via Microsoft Teams zullen invullen. We benaderen iedereen waarmee een fysieke afspraak is gemaakt om de afspraak om te zettenDeze afspraken gaan dus gewoon door, maar op afstand. 

Kwaliteit en goede samenwerking 
Wij gaan er vanuit dat u begrip heeft voor de maatregelen die we nemen in het kader van de volksgezondheidAlleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. We zijn er van overtuigd dat we ondanks deze maatregelen de kwaliteit kunnen blijven leveren die u van ons gewend bent. 

Dank voor uw begrip en medewerking. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, bel dan gerust:
088 2726 272

Bericht voor werkgevers

Wij wijzigen onze dienstverlening

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Het aantal besmettingen neemt in Nederland weer fors toe en de overheid heeft recent weer strengere maatregelen aangekondigd voor het hele land. Met deze maatregelen wil de overheid de verspreiding van het virus en het aantal besmettingen terugdringen. Dat doet zij door te adviseren om het aantal fysieke contacten terug te dringen, in ieder geval gedurende een periode van drie weken, te beginnen op dinsdag 29 september 18:00 uur.

Dienstverlening weer op afstand 
Verbanen volgt de adviezen van de overheid op om op die manier optimaal bij te kunnen dragen aan een goede gezondheid van u, uw medewerker en onze medewerkers. Dit houdt in dat we vanaf woensdag 30 september (tijdelijk) onze dienstverlening weer op afstand telefonisch en/of via Microsoft Teams zullen invullen.

Verbanen zal om die reden vanaf dinsdag 29 september de dienstverlening telefonisch en/of via Microsoft Teams voortzetten. Uw medewerkers komen dus niet meer naar een van onze locatie, maar worden door ons telefonisch benaderd. Ook als we medewerkers normaal gesproken in uw eigen organisatie spreken, geldt dat we ook die afspraken telefonisch doen. Daarnaast worden ook bedrijfsbezoeken of -overleg op die manier vormgegeven.

Kwaliteit en goede samenwerking 
Wij gaan er vanuit dat u begrip heeft voor de maatregelen die we nemen in het kader van de volksgezondheidAlleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. We zijn er van overtuigd dat we ondanks deze maatregelen de kwaliteit kunnen blijven leveren die u van ons gewend bent. 

Dank voor uw begrip en medewerking. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, bel dan gerust:
088 2726 272

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. In ons dagelijks leven ondervinden we allemaal de impact van het virus.

U vindt op deze pagina de meest actuele informatie over het coronavirus in relatie tot werk.

Laatste nieuws

Bezoek de nieuwspagina van Arbo Unie over het laatste nieuws met betrekking tot het coronavirus.

Samen werken aan een gezonde organisatie

Nu we merken dat het coronavirus weer toeneemt, is het belangrijk om alle maatregelen goed in acht te nemen. We hebben al veel geleerd het afgelopen jaar en Arbo Unie kan uw organisatie dus ook goed adviseren over hoe u de gezondheidsschade binnen de organisatie kunt beperken, zodat de bedrijfsvoering zo goed kan doorlopen in deze tijd. De experts van Arbo Unie helpen u er graag bij. Bekijk hier de mogelijkheden voor een sterke organisatie in coronatijd.

Dienstverlening Arbo Unie en labels

Algemene richtlijn: op afstand werken

Medewerkers van onze bedrijven blijven zo veel mogelijk op afstand werken. Zo dragen we maximaal bij aan de gezondheid van uw en onze medewerkers en het onder controle krijgen van de coronacrisis.

Veilig werken tijden de coronacrisis

In deze coronacrisis zijn de arbeidsomstandigheden ingrijpend gewijzigd. We werken anders, we werken thuis en we hebben te maken met nieuwe risico’s. Dit maakt het noodzakelijk om uw RI&E te actualiseren. Op deze manier kunt u uw medewerkers goed tegen de geconstateerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beschermen.

Werkzaamheden face-to-face

Per bedrijfsonderdeel worden specifieke werkzaamheden face-to-face uitgevoerd, waarbij de richtlijnen van de overheid gevolgd worden. Bekijk hier het actuele overzicht van locaties waar u terecht kunt.

Ook voeren we het eerste face-to-face spreekuur vanaf een aantal spreekuurlocaties uit. Ook noodzakelijke afspraken zoals bijvoorbeeld traumabegeleiding, lucht- en geluidmetingen en dringend werkplekonderzoek worden op locatie uitgevoerd. In alle andere gevallen vindt de dienstverlening online plaats.

Hygiëne maatregelen

Voor alle werkzaamheden op locatie gelden onderstaande hygiëneregels

Uw medewerkers worden hierover persoonlijk in de uitnodiging voor hun afspraak geïnformeerd.

hygiene-regels arbo unie

Arbo Unie Keuringen

Afspraken voor keuringen en vaccinaties (met uitzondering van longfunctie-testen) kunnen via het planportaal MijnAfspraken ingepland worden.

 

Revalidatiezorg na COVID-19

Medewerkers die besmet zijn geweest met COVID-19 kunnen gebruik maken van een speciaal revalidatietraject op alle locaties van BeLife. In dit traject worden fysieke, mentale en cognitieve klachten behandeld. Het traject is ook toegankelijk voor naasten van deze medewerkers.

Coronatest – Gewijzigde situatie

Iedereen met klachten kan zich gratis laten testen op het Coronavirus. Het aanmelden kan rechtstreeks via de GGD, zonder tussenkomst van een arts.

Arbo Unie kan bemiddelen in de Coronatesten voor uw medewerkers. Hiervoor kan een mail gestuurd worden naar au-coronatesten@arbounie.nl. U ontvangt onze tarieven en de aanvraag wordt, na onderling akkoord, in behandeling genomen. De inkomende mail wordt gelezen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Wenst u hulp of advies bij vragen over een positieve testuitslag van een medewerker? Arbo Unie plant snel een consult op afstand in met de bedrijfsarts om vragen rondom het Coronavirus te bespreken. Mail voor een afspraak naar au-coronatesten@arbounie.nl. Is er meer behoefte aan advies rondom het Coronavirus voor uw organisatie? Bespreek de mogelijkheden met onze bedrijfsartsen of bekijk de mogelijkheden van de Corona Werkscan.

Hygiëne maatregelen

Zorg ervoor dat uw medewerkers van deze belangrijkste hygiëne maatregelen op de hoogte zijn:

  • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt (met uitzondering van professionals in de zorg)
  • Geen handen schudden. Alternatief
  • Was uw handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi deze altijd weg in een afgesloten prullenbak.

Belangrijke tips

Het is belangrijk om ook op de volgende zaken te letten:

  • Vermijd het aanraken van uw ogen, neus en mond met uw handen. Uw handen komen in contact met verschillende oppervlakten en kunnen zodoende gemakkelijk virussen oppikken.
  • Let op dat mensen in uw omgeving zich ook houden aan de simpele hygiëne maatregelen. Zo beschermen wij elkaar tegen besmetting. Spreek elkaar hier ook op aan.
  • Zorg ervoor dat u minimaal 1,5 meter afstand houdt van iemand die niest of hoest.
  • Blijf bij verkoudheidsklachten thuis en zorg dat u zo min mogelijk contact met anderen hebt. Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook een verkoudheid zijn.
  • Heeft u als organisatie behoefte aan specifiek advies, dan is de eigen bedrijfsarts daarvoor het eerste aanspreekpunt.

Actuele informatie vindt u altijd bij het RIVM 

Find more current information in English at RIVM

Bedrijfscontinuïteit

Waar houdt u rekening mee als een groot deel van uw medewerkers thuis moet blijven vanwege infectiegevaar of besmetting? Hoe houdt u de gevolgen voor uw organisatie en medewerkers zo beperkt mogelijk? Hoe zorgt u dat de continuïteit van uw organisatie niet in gevaar komt. Nu de wereld in de ban is van het coronavirus (COVID-19) en ook in Nederland het aantal ziektegevallen weer hard oploopt, zijn deze vragen urgenter dan ooit.

In deze handreiking vindt u actuele informatie, tips en adviezen om uw organisatie tijdens deze pandemie draaiende te houden en daarbij het virus zo min mogelijk kans te geven.
Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden.

Eenvoudig communiceren met uw medewerkers

Om uw medewerkers te informeren over de hygiëne maatregelen, heeft onze centrale organisatie Arbo Unie diverse communicatiemiddelen beschikbaar gesteld die u hieronder kunt downloaden.

Maatregelen
Tegen verspreiding coronavirus.

Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden.

Handen wassen
Bescherming tegen coronavirus door handen wassen.

Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden.

Wat u moet weten
Over het coronavirus.

Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden.

Vragen en antwoorden
Over het coronavirus.

Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden.

English documents for communication with employees

Measures to prevent
The spread of coronavirus

Click the image to download the infographic.

Clean hands protect
Against coronavirus

Click the image to download the infographic

What you need to know
About coronavirus

Click the image to download the infographic.