Veel jongeren in de WW terechtgekomen door coronacrisis

Van de mensen die als gevolg van de coronacrisis hun baan hebben verloren, heeft 45% minder dan zes maanden recht op een WW-uitkering. Het gaat voornamelijk om jongeren die in de meest getroffen sectoren werkzaam waren. Maar liefst 38% van de nieuwe WW-uitkeringen gingen naar personen jonger dan 30 jaar.

Veel jongeren in de ww terechtgekomen door coronacrisis

Zij werken ook meer als flexkracht met vaak korte, tijdelijke contracten. Als zij niet binnen de WW-termijn erin geslaagd zijn om een baan te vinden, zullen zij terug gaan vallen op nog lagere voorzieningen. Door de coronacrisis daalde het aantal nieuwe vacatures met 31% en stijgt het momenteel zeer licht met 2% voornamelijk in de commerciële beroepen.

 

Jong en oud

In de jaren van de kredietcrisis, toen er een vergelijkbare situatie was met een tekort aan banen, ontstond bij veel mensen het idee dat zij vanwege een te hoge leeftijd niet op konden boxen tegen de concurrentie van de jongere generatie.

In de economische opleving, de jaren voor de coronacrisis, leek er voor iedereen weer volop werk te zijn. Er werd geïnvesteerd in (om)scholing voor vrijwel iedereen die gemotiveerd was voor de baan. Er werd zelfs nagedacht over hoe de oudere generatie een jongere generatie klaar kon stomen voor het werk, terwijl de oudere rustig kon afbouwen richting zijn of haar pensioen. Maar hoe zal dat zijn als er sprake is van een recessie? Hoe zullen de kansen dan verdeeld zijn? En hoe staat met investeringen in kennis en innovatie wanneer er bij een hoop organisaties sprake is van paniekvoetbal?

 

Maatschappelijke gevolgen

Inkomensonzekerheid brengt enorm veel risico’s mee. Denk aan het risico waar jongeren bang voor worden bij het kopen van een huis of het stichten van een gezien. Maar mensen keren zich ook van de maatschappij en verliezen zij hun solidariteit als zij niet aan een baan kunnen komen en leven in inkomensonzekerheid.

Ook ouderen die hun baan verliezen als gevolg van de coronacrisis kunnen collectief weer minder vertrouwen ontwikkelen in de arbeidsmarkt en wellicht nog erger: zij dreigen hun zelfvertrouwen weer te verliezen. En sombere mensen worden mentaal en/of fysiek ongezonde mensen.

De opleving van de arbeidsmarkt lijkt voorbij en de klok begint zich weer terug te draaien naar het begin van het vorige decennium.

 

Hoop

De weg naar herstel van de economie zal lang zijn. Naar verwachting zal in 2022 de Nederlandse economie hersteld zijn van de coronacrisis, mits we niet weer in een full lockdown terecht komen en de recessie zal omgaan in een depressie. Belangrijk is om hoopvol te blijven over je eigen toekomst, ook wanneer je in zwaar weer terecht komt. Hoop is een goed ding, wellicht wel één van de beste dingen die echt goed zijn in het leven en je zal helpen je op de been te houden.

Lees ook:

Interview Arbo Unie en Verbanen Collectief Outplacement