Is jouw baan crisisproof?

Veel mensen hebben of zullen de komende tijd door de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus hun baan helaas verliezen. De Nederlandse Bank voorspelde al dat door de crisis zo’n 400.000 mensen hun baan zullen gaan verliezen, wellicht zelfs meer! Je kan je dus afvragen of jouw huidige baan wel bestand is tegen een volgende crisis. Of is de baan waar je nu naar op zoek moet gaan wel (crisis)proof? En welke banen zijn dat juist niet?

Coronacrisis is jouw baan crisisproof

De bouw

In economisch goede tijden wordt er flink gebouwd in Nederland. Tijdens de kredietcrisis van de 2008 en de jaren daaropvolgend nam de vraag naar personeel in de bouw af. Tijdens de opleving van de economie in de afgelopen jaren nam de vraag weer toe, maar de coronacrisis laat ook nu weer zien dat de bouw afneemt en daarmee ook de vraag naar personeel.

Horeca

Hetzelfde geldt voor de horeca. Deze sector is afhankelijk van consumentenuitgaven en in economische zware tijden besteden wij minder aan de horeca. De coronacrisis heef daarnaast ook gezorgd dat veel horecaexploitanten maandenlang hun deuren gesloten moesten houden en genoodzaakt waren om terug te vallen op steunmaatregelen en andere manieren van dienstverlening zoals enkel afhalen of bezorging (als dat mogelijk is). Vooral veel jongeren zijn de afgelopen tijd hun (bij)baan in de horeca verloren.

Contactberoepen

Ook de contactberoepen mochten maandenlang geen klanten kunnen ontvangen. De sector kent veel zzp’ers die sinds de versoepelde maatregelen niet alleen veel omzetsverlies te lijden had, maar nog steeds niet op het oude niveau wat betreft bezetting en vraag zijn teruggekomen.

 

Welke banen zijn wel ‘crisisproof’?

Sectoren die ook in crisistijd blijven draaien zijn voornamelijk de zorg, het onderwijs en de ICT. Het onderwijs heeft al jaren te kampen met ontzettende tekorten. Zo zijn er tevens speciale zij-instroomtrajecten waar mensen vanuit andere sectoren een kans hebben om de overstap te maken naar de klas.

De ICT blijft doorgroeien vanwege de digitalisering en de vraag naar technisch personeel blijft hoog, ook in tijden van crisis.

Ook in de zorg zijn er volop kansen. Niet alleen door de coronacrisis, maar ook omdat de vergrijzing de komende jaren tot aan 2040 zal groeien waardoor in deze sector de vraag naar personeel alleen maar zal gaan toenemen. Overheidsuitgaven spelen hier echter wel een belangrijke rol in. Dankzij de financiële crisis van 2008 werd er juist bezuinigd op de zorg en verloren veel zorgmedewerkers hun baan.

 

Lees ook:

Interview Arbo Unie en Verbanen Collectief Outplacement