Coronavirus: is een economische ramp op komst?

Volgens de prognoses van het Centraal Planbureau is een recessie van de Nederlandse economie als gevolg van de coronacrisis onafwendbaar. Het CPB heeft vier scenario’s geschetst waarbij in drie gevallen de krimp ernstiger uitkomt dan de kredietcrisis van 2008.

 

Best case scenario

Er zal een economische krimp zijn 1,2% waarbij na een korte dip de economie weer zal opbloeien. 

 

Worst case scenario

Het bruto binnenlands product zal met 7,7% dalen. De economie zal in dat geval pas na een jaar kunnen herstellen. Ook zijn ernstige problemen in de financiële sector in dit scenario niet uit te sluiten.

In dit scenario wordt ook gekeken naar de economie in het buitenland, die ook van negatieve invloed zullen zijn op Nederlandse bedrijven. Grondstoffen zullen schaars kunnen worden en ook de export zal in dat  geval afnemen.

 

Erger en enger dan de kredietcrisis

Omdat de coronacrisis in eerste instantie een gezondheidscrisis is, is het naast de impact op de economie ook een kwestie van leven en dood. Dat maakt dat deze crisis op meerdere vlakken voor veel mensen onzekere tijden met zich mee zullen brengen.

Contactbeperkingen die verlengd worden, maakt de kans op problemen in het financiële systeem groter en zal ertoe leiden dat een herstel van een aankomende recessie zal gaan vertragen.

 

Werkloosheid

De laatste cijfers van het CBS tonen een werkloosheidpercentage van 3,4%. Het best case scenario prognosticeert een lichte stijging. In het ergste geval zou er sprake zijn van een stijging naar 9,4%.

De economische reddingsboeien die vorige week zijn uitgegooid is erop gebrand om ontslagen en faillissementen te beperken. Maar het kabinet kan slechts een deel opvangen. Dan al niet te bedenken wat alle leningen voor deze steunmaatregelen op de langere termijn voor invloed zullen zijn. De staatschuld zal oplopen, al wordt door kenners nog niet gesproken van een gevaarlijk hoog niveau.

Echter in het ergste geval moet de wet van Murphy niet uitgesloten zijn. Alles wat kan gebeuren, zal gebeuren. De prognoses zijn verre van opbeurend, maar we moeten er collectief alles op zetten om het niet zover te laten komen!

 

 

Ook de dienstverlening van Verbanen heeft zich moeten aanpassen als gevolg van het coronavirus. Bekijk de uitgebreide info op de volgende pagina waar geregeld updates worden toegevoegd. Ook kunt u hier diverse infographics downloaden om u, uw organisatie en uw medewerkers te kunnen voorzien van belangrijke informatie.

Verbanen door corona zonder werk