Coronavirus: het kabinet gooit een economische reddingsboei uit

Het kabinet presenteerde gisterenavond haar steunmaatregelen voor ondernemers die economisch getroffen zijn als gevolg van het coronavirus. Een economische reddingsboei is hiermee uitgegooid.

Verbanen NOW 20 vanaf vandaag van start

De komende drie maanden wordt 10 tot 20 miljard euro beschikbaar gesteld om bedrijven en zzp’ers overeind te houden.

 • Loon van werknemers die thuis komen te zitten zal worden doorbetaald. De overheid zal 90% van het salaris overnemen, voorheen was dat 75%. Als voorwaarde stelt de overheid aan bedrijven dat er geen personeel ontslagen wordt en zij het resterende gedeelte van het loon voor eigen rekening nemen.Werkgevers kunnen gebruik maken van de werktijdsverkortingsregeling. Normaal gesproken kan deze regeling tot zo’n 200 bedrijven jaarlijks aan. Momenteel spreken we van een gigantisch record van bedrijven die aankloppen voor deze regeling: gisteren meldde wij nog dat 20.000 bedrijven zich hadden gemeld en dat aantal neemt met de dag fors toe. De site lag de afgelopen dagen door overbelasting geregeld plat.De maatregel heeft een andere naam gekregen: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De nieuwe regeling moet ook de klappen opvangen voor flexibele werknemers en oproepkrachten.

 

 • Er is een noodvoorzieningsbudget aangetrokken t.w.v. € 4.000,- voor ondernemers die hun omzet vrijwel zien verdampen als gevolg van de coronacrisis. Denk aan de horecabranche, de reisbranche en de cultuursector. En bedrijven die door de 1,5 meter afstandseis te lijden hebben in bijvoorbeeld de cosmetische sector en kapsalons.

 

 • Zzp’ers kunnen voor drie maanden bij hun gemeente aankloppen voor een uitkering ter hoogte van het minimale bijstandsniveau. De financiële status van de aanvrager wordt hiermee niet in de weegschaal genomen: er is dus geen sprake van een vermogenstoets en/of partnertoets.
  Deze versnelde procedure wordt in een recordtempo op palen gezet. Wel waarschuwt het kabinet dat de maatregel nog juridisch moet worden uitgewerkt. Het heeft geen zin om nu al bij de gemeentes aan te kloppen: het kabinet vraagt om even geduld te hebben voordat de regeling is opgezet.

 

 • Ondernemers die in de problemen komen als gevolg van de coronacrisis mogen hun belastingen later betalen. Het zal gaan om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
  De invorderingsrente die normaal betaald moet worden gaat van 4% naar bijna 0%. Dat geldt voor alle belastingschulden. De belastingrente die betaald dient te worden aan het eind van de betalingstermijn van de belastingaanslag gaat naar 0%.

 

 • Ondernemers kunnen makkelijker geld lenen. De Staat zal garant staan voor deze leningen. In eerste instantie zijn die bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grote organisaties die gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).
  Het plafond van deze leningen is verhoogd naar 150 miljoen euro (was voorheen tussen 1,5 en 50 miljoen euro).
  De overheid staat voor 50% garant voor deze leningen. Zodoende zijn de banken eerder geneigd om die krediet te kunnen verstrekken aan bedrijven. Maar liefs 1,5 miljard euro wordt hiervoor uitgetrokken.

 

 • De leningsvoorwaarden worden ook voor de kleine ondernemers gunstiger. Zij krijgen uitstel van aflossing voor de komende 6 maanden en de rente wordt verlaagd naar 2%. 6 miljoen euro zal door het kabinet hiervoor beschikbaar worden gesteld.

 

De dienstverlening van Verbanen heeft zich moeten aanpassen als gevolg van het coronavirus. Bekijk de uitgebreide info op de volgende pagina waar geregeld updates worden toegevoegd. Ook kunt u hier diverse infographics downloaden om u, uw organisatie en uw medewerkers te kunnen voorzien van belangrijke informatie.