Het coronavirus en doorbetalen van loon

Het coronavirus neemt ons sociale leven steeds meer in zijn grip. We realiseren ons dat we voorzichtiger aan moeten doen met normale zaken zoals het schudden van elkaars hand. Dat zorgt voor onwennige situaties op de werkvloer. Want geef je die klant die je vandaag bezoekt netjes een hand of kies je op dit moment liever voor de veilige Whuhan shake?

Medewerkers moeten extra op hun gezondheid gaan letten. Zo is er een zorginstelling in Zuid-Holland die hun werknemers weigert loon uit te betalen als zij naar Noor-Italië afreizen. Dat gebied is afgelopen weekend opgeschaald naar ‘rode zone’ en praktisch volledig op slot gezet.

 

Mag een werkgever loondoorbetaling weigeren?

Bij een zorginstelling wordt weliswaar met kwetsbare mensen gewerkt. Logischerwijs wilt een werkgever gezondheidsrisico’s voor collega’s, klanten en cliënten zoveel mogelijk beperken. Het niet doorbetalen van loon bij ziekte gaat arbeidsrechtsexperts echter een stap te ver. Dan moet er sprake zijn van bewuste roekeloosheid of opzet. En wie wilt er nou opzettelijk een dodelijk virus oplopen? Maar nu dat Noord-Italië als rood zone is verklaart, kan je wel spreken van roekeloosheid wanneer een werknemer op dit moment alsnog besluit om het gebied te bezoeken.

 

En wat als je het virus hebt opgelopen?

Het virus grijpt exponentieel in een groter tempo om zich heen. Er is momenteel niet meer sprake van ‘als’, eerder van ‘wanneer’. Als je het toch opgelopen hebt neem dan zo snel mogelijk contact op met de huisarts en je werkgever. Alhoewel de ervaring van de klachten van persoon tot persoon verschillen, moet je niet alleen rekening houden met je eigen gezondheid maar ook met die van anderen. Houdt het niet voor je!

Maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus houdt velen dagelijks bezig. Zeker nu het virus ook in Nederland is opgedoken.

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen kun je als organisatie een aantal belangrijke maatregelen nemen.

Laatste nieuws

Bezoek de nieuwspagina van Arbo Unie over het laatste nieuws met betrekking tot het coronavirus.

Hygiëne maatregelen

Zorg ervoor dat je medewerkers van deze belangrijkste hygiëne maatregelen op de hoogte zijn:

  • Geen handen schudden.
  • Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi deze altijd weg in een afgesloten prullenbak.

Belangrijke tips

Het is belangrijk om ook op de volgende zaken te letten:

  • Vermijd het aanraken van je ogen, neus en mond met je handen. Je handen komen in contact met verschillende oppervlakten en kunnen zodoende gemakkelijk virussen oppikken.
  • Let op dat mensen in je omgeving zich ook houden aan de simpele hygiëne maatregelen. Zo bescherm je elkaar tegen besmetting. Spreek elkaar hier ook op aan.
  • Zorg ervoor dat je minimaal 1 meter afstand houdt van iemand die niest of hoest.
  • Ben je in een van de door het RIVM aangewezen risicogebieden geweest en heb je alleen verkoudheidsklachten, blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt. Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook een verkoudheid zijn. Het is niet nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten erger en krijg je koorts (meer dan 38 graden celsius) en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts.
  • Heb je als organisatie behoefte aan specifiek advies, dan is de eigen bedrijfsarts daarvoor het eerste aanspreekpunt.

Actuele informatie vind je altijd bij het RIVM 

Find more current information in English at RIVM

Eenvoudig communiceren met je medewerkers

Om uw medewerkers te informeren over de hygiëne maatregelen, heeft onze centrale organisatie Arbo Unie diverse communicatiemiddelen beschikbaar gesteld die u hieronder kunt downloaden.

Maatregelen
Tegen verspreiding coronavirus.

Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden.

Handen wassen
Bescherming tegen coronavirus door handen wassen.

Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden.

Wat je moet weten
Over het coronavirus.

Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden.

Vragen en antwoorden
Over het coronavirus.

Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden.

English documents for communication with employees

Measures to prevent
The spread of coronavirus

Click the image to download the infographic.

Clean hands protect
Against coronavirus

Click the image to download the infographic

What you need to know
About coronavirus

Click the image to download the infographic.