Staat onze welvaart op de rand van de afgrond?

Volgens de Commissie-Borstlap dreigt Nederland zijn hoge welvaartsniveau te verliezen als er niet drastisch wordt ingegrepen in de arbeidsmarkt. Werkgevers moeten meer vaste contracten aanbieden, het aantal zzp’ers moet omlaag en er moet meer geïnvesteerd worden in kennis en innovatie. De Commissie-Borstlap is ingesteld om een advies te formuleren over de toekomst van ons werk. Zij noemt de huidige regels niet bestendig voor een welvarende toekomst.

De conclusies zijn gedaan op basis van eerdere adviezen en onderzoeken die aangeven dat er teveel werknemers in ons land onzeker zijn over hun baan. Die onzekerheid zorgt ervoor dat men niet durft te investeren in bijvoorbeeld scholing of opleiding. Aan de andere kant doen teveel werkgevers een beroep op flexwerkers en investeren logischerwijs om die reden niet in hun (tijdelijke) personeel.

Volgens de commissie verliezen zo ook onze kenniseconomie en dreigen we op termijn achter te lopen op de rest van de wereld. En als werknemers minder verdienen, meer kwijt zijn aan kosten en daarom ook minder te besteden hebben, kan dat uiteindelijk leiden tot een economische meltdown.

Maatschappelijke risico’s

Ook jongeren hebben steeds vaker een flexbaan. Dat brengt inkomensonzekerheid met zich mee waardoor zij bang zijn risico te lopen bij het kopen van een huis of het stichten van een gezin. Volgens de commissie keren mensen zich ook van de maatschappij en verliezen zij hun solidariteit als zij niet aan een baan kunnen komen of onzeker werk hebben.

Omdenken

Werkgevers moeten het aanbieden van een vast contract niet negatief bekijken als slechts een kostenpost. Zij moeten waarde hechten aan het maatschappelijk belang en bewust worden van de dreigende gevolgen van onze welvaart.

De Commissie-Borstlap vindt dat de zogenaamde wildgroei van soorten arbeidscontracten aan banden moet worden gelegd. Denk bijvoorbeeld aan de vele onduidelijke payroll-constructies en ‘gedwongen’ zzp’ers. Mensen moeten weer weten waar zij echt aan toe zijn. Slechts drie soorten werkenden moeten daarom overblijven volgens de commissie: de echte zelfstandigen, de echte werknemers en de echte uitzendkrachten.

De commissie pleit daarom voor langere arbeidsrelaties, maar tegelijkertijd ook minder financiële risico’s voor werkgevers. Dat moet werkgevers ook weer gaan motiveren om te investeren in hun werknemers. Maar in het advies wordt ook gesproken van het inperken van de bescherming voor mensen met een vast contract. Zo moet een werkgever de mogelijkheid hebben om het aantal uren van een werknemer te kunnen verminderen. Zelfs ‘deeltijdontslag’ moet onder de opties vallen.

Doorbetalen bij ziekte

De termijn dat een werkgever momenteel moet doorbetalen bij ziekte is gesteld op 2 jaar. Commissie-Borstlap adviseert dat dit omlaag moet worden gebracht naar 1 jaar. Daarmee wordt het werkgeverschap en het financiële risico van de werkgever minder prijzig.

Volgens het advies dient daar een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor tegenover te staan, zodat elke werkende Nederland een adequaat vangnet heeft om op terug te vallen. Of je nu in loondienst bent, of werkt als zzp’er of uitzendkracht: iedereen moet meebetalen aan een volksverzekering die het bestaansminimum garandeert als je arbeidsongeschikt raakt.

Het besluit zal genomen moeten worden

Minister Koolmees van Sociale Zaken zal vandaag het advies in ontvangst nemen. Later dit jaar zal het kabinet en de Tweede Kamer de conclusies onder de loep nemen.

Nederland dreigt zijn welvaartsniveau te verliezen

Hoe werkgelukkig voel jij je nog? Of hoe ervaren jouw medewerkers werkgeluk?

Verbanen biedt diverse vormen van dienstverlening die meerdere antwoorden kunnen geven op deze vraag. En met deze antwoorden daadwerkelijk aan de slag gaat wanneer blijkt dat loopbaan en het ervaren van werkgeluk daar profijt van kunnen hebben. Hieronder een greep van onze dienstverlening.

Verbanen: voor een baan die matcht met gezondheid en talenten, maar zeker ook focust op het geluk en de kwaliteit van werk!

Verbanen LoopbaanAPK: staat het verkeerslicht van de loopbaan jouw medewerker op rood, oranje of groen?

De LoopbaanAPK is zoals het woord het eigenlijk zegt: Een kortdurend traject waarbij we onder de motorkap van de functie van jouw medewerker kijken en vrijblijvend meten of zijn of haar huidige functie nog door de keuring komt. Oftewel, staat het verkeerslicht van de loopbaan van jouw medewerker nog steeds op groen of staat het op oranje of rood. Wellicht dat in de laatste twee lichten er iets aan zijn of haar werk enigszins aangepast kan worden om ervoor te zorgen dat jouw medewerker duurzaam en met werkplezier en de slag kan blijven. Of is het misschien tijd om te Verbanen?

Als werkgever kun je dit niet alleen voor een individu, maar ook bij meerdere personen in jouw organisatie uitzetten. Bijvoorbeeld op een afdeling om eens te peilen hoe het ervoor staat met zaken als commitment, samenwerking of werkplezier. Het geeft uw medewerker(s) namelijk inzicht om bepaalde zaken bespreekbaar te maken. 

Verbanen Loopbaanoriëntatie

Wellicht weet je wel dat het eens tijd wordt voor jouw medewerker om te Verbanen of komt jouw medewerker zelf tot deze conclusie, maar wat voor werk wilt hij of zij nou eigenlijk echt en welke randvoorwaarden zorgen ervoor dat jouw medewerker zich op zijn of haar plaats voelt? Loopbaanoriëntatie is een kort durend traject dat antwoord geeft op de vragen ‘Wie ben ik’, ‘Wat kan ik’ en ‘Wat wil ik’. Het advies dat hieruit voortvloeit is vrijblijvend en dient inzicht te geven in de mogelijkheden van jouw medewerker. Verandering begint immers met inzicht!

Kunnen wij u helpen Verbanen?
Re-integratie 2e spoor of Outplacement

Bent u een werkgever en op zoek naar een passende oplossing voor uw medewerker die enige tijd ziek is of om een andere reden moet uitwijken naar een andere werkgever? Als integraal onderdeel van (bedrijfs)zorgverlener Arbo Unie, begeleiden wij mensen naar een baan die matcht met hun gezondheid en talenten. Wij zijn er van overtuigd dat er voor iedereen een passende oplossing is in hun loopbaan. Verbanen is er voor werknemers die door langdurig ziekte moeten uitwijken naar een andere werkgever, voor werknemers die om welke reden dan ook vastgelopen zijn of op termijn dreigen vast te lopen in hun werk en voor werknemers die zich willen oriënteren op passende mogelijkheden in hun loopbaan.

Bekijk de werkgevers-pagina om erachter te komen wat Verbanen voor u en uw medewerkers kan betekenen in re-integratie 2e spoor en outplacement.

Contact

Kijk verder op onze website voor meer informatie over onze dienstverlening. Voor vragen kunt u mailen naar: info@verbanen.nl of bellen naar: (088) 2726 272

    Wilt u s.v.p. het gevraagde icoontje hieronder selecteren.
    Dit doen wij om automatische spambots te kunnen weren.

    To spambots and advertisers: please do not use our contact form for spam or offers. Messages for these purposes will be ignored and misuse of our contact form will be reported to the authorities.

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Auto.

    Door op de onderstaande knop te klikken, staat u toe dat een adviseur van Verbanen u vrijblijvend benadert.