De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleit voor een betere kwaliteit van ons werk

Voelen wij ons nog wel werkgelukkig? Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stellen wij onszelf en elkaar deze vraag te weinig. In een recentelijk rapport heeft de onderzoekraad haar licht geschenen op de kwaliteit van ons werk.

De komst van nieuwe technologieën, toename van flexibel werk en intensivering van werk hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van ons werk volgens de WRR. Kwaliteit van werk is belangrijk voor het ervaren van (werk)geluk en de gezondheid van mensen. Ook om uitval te voorkomen, want ruim de helft van uitval door ziekte wordt nu veroorzaakt door het werk zelf. Kwalitatief goed werk zal onze productiviteit zelfs bevorderen!

 

Technologie

De digitalisering en robotisering maakt het mogelijk dat werkdruk verlicht kan worden. Het zorgt ook voor nieuwe banen en nieuwe skills die mensen moeten beheersen om samen met die technologie te kunnen werken. Maar naast het verlichten van werkdruk, vormen die nieuwe technologieën ook een bedreiging voor de kwaliteit van werk.

 

Intensiever werk

Ons werk wordt steeds intensiever en moet sneller. Meer en meer werkenden geven aan dat zij ervaren dat zij steeds sneller moeten werken. Dit gevoel geeft maakt dat wij meer werkdruk ervaren en werkt daardoor werkstress in de hand, met alle en ergere gevolgen van dien.

 

Grip op ons werk

De onderzoekers van de WRR zijn van mening dat we onze autonomie op het werk aan het verliezen zijn. Wanneer wij meer over ons werk te zeggen krijgen, zal het daarmee de kwaliteit van ons werk ten goede komen.

Werkenden in de publieke sector (onderwijs, zorg en politie) ervaren dit het meest. Zij moeten voor hun gevoel steeds harder werken, worden geconfronteerd door werkdruk en veel emoties en ervaren steeds minder zeggenschap over hun werk.

Meer grip op en zeggenschap over ons werk werkt tegen werkstress en maakt de kans op uitval door bijvoorbeeld een burn-out kleiner. En geeft ons ook meer het gevoel van vrijheid.

 

Werk als basis

Het hebben van een baan is naast de beste inkomenszekerheid ook psychologisch en sociaal ontzettend belangrijk. Het dient ons voldoening te geven en het gevoel mee te mogen doen met de maatschappij. De WRR stelt daarom in haar adviezen voor om speciale basisbanen te creëren, om niet de bijstand maar juist het hebben van werk te laten dienen als sociale zekerheid.

 

Wij lopen achter: dat moet veranderen!

We schenken nog steeds te weinig aandacht aan werkgeluk en de kwaliteit van ons werk. We scoren slecht in de EU als het gaat om baanzekerheid, arbeidsmarktdiscriminatie en agressie op het werk. En strengere eisen voor zaken die voorheen geen problemen waren, maakt werk in sommige sectoren zelfs meer en meer onmogelijk waardoor we niet zeker zijn over onze toekomst.

Onze werkomstandigheden moeten worden verbeterd, als we willen dat ons werk ons gelukkiger maakt en daarmee ook onze samenleving. Het zal ons namelijk gezonder en meer betrokken maken. En dat komt ons allemaal ten goede.

Hoe werkgelukkig ben jij Verbanen

 

Laten wij jou de vraag stellen: hoe werkgelukkig voel jij je nog? Of hoe ervaren jouw medewerkers werkgeluk?

Verbanen biedt diverse vormen van dienstverlening die meerdere antwoorden kunnen geven op deze vraag. En met deze antwoorden daadwerkelijk aan de slag gaat wanneer blijkt dat loopbaan en het ervaren van werkgeluk daar profijt van kunnen hebben. Hieronder een greep van onze dienstverlening.

Verbanen: voor een baan die matcht met gezondheid en talenten, maar zeker ook focust op het geluk en de kwaliteit van werk!

Verbanen LoopbaanAPK: staat het verkeerslicht van de loopbaan jouw medewerker op rood, oranje of groen?

De LoopbaanAPK is zoals het woord het eigenlijk zegt: Een kortdurend traject waarbij we onder de motorkap van de functie van jouw medewerker kijken en vrijblijvend meten of zijn of haar huidige functie nog door de keuring komt. Oftewel, staat het verkeerslicht van de loopbaan van jouw medewerker nog steeds op groen of staat het op oranje of rood. Wellicht dat in de laatste twee lichten er iets aan zijn of haar werk enigszins aangepast kan worden om ervoor te zorgen dat jouw medewerker duurzaam en met werkplezier en de slag kan blijven. Of is het misschien tijd om te Verbanen?

Als werkgever kun je dit niet alleen voor een individu, maar ook bij meerdere personen in jouw organisatie uitzetten. Bijvoorbeeld op een afdeling om eens te peilen hoe het ervoor staat met zaken als commitment, samenwerking of werkplezier. Het geeft uw medewerker(s) namelijk inzicht om bepaalde zaken bespreekbaar te maken. 

Verbanen Loopbaanoriëntatie

Wellicht weet je wel dat het eens tijd wordt voor jouw medewerker om te Verbanen of komt jouw medewerker zelf tot deze conclusie, maar wat voor werk wilt hij of zij nou eigenlijk echt en welke randvoorwaarden zorgen ervoor dat jouw medewerker zich op zijn of haar plaats voelt? Loopbaanoriëntatie is een kort durend traject dat antwoord geeft op de vragen ‘Wie ben ik’, ‘Wat kan ik’ en ‘Wat wil ik’. Het advies dat hieruit voortvloeit is vrijblijvend en dient inzicht te geven in de mogelijkheden van jouw medewerker. Verandering begint immers met inzicht!

Kunnen wij u helpen Verbanen?
Re-integratie 2e spoor of Outplacement

Bent u een werkgever en op zoek naar een passende oplossing voor uw medewerker die enige tijd ziek is of om een andere reden moet uitwijken naar een andere werkgever? Als integraal onderdeel van (bedrijfs)zorgverlener Arbo Unie, begeleiden wij mensen naar een baan die matcht met hun gezondheid en talenten. Wij zijn er van overtuigd dat er voor iedereen een passende oplossing is in hun loopbaan. Verbanen is er voor werknemers die door langdurig ziekte moeten uitwijken naar een andere werkgever, voor werknemers die om welke reden dan ook vastgelopen zijn of op termijn dreigen vast te lopen in hun werk en voor werknemers die zich willen oriënteren op passende mogelijkheden in hun loopbaan.

Bekijk de werkgevers-pagina om erachter te komen wat Verbanen voor u en uw medewerkers kan betekenen in re-integratie 2e spoor en outplacement.

 

Contact

Kijk verder op onze website voor meer informatie over onze dienstverlening. Voor vragen kunt u mailen naar: info@verbanen.nl of bellen naar: (088) 2726 272

    Wilt u s.v.p. het gevraagde icoontje hieronder selecteren.
    Dit doen wij om automatische spambots te kunnen weren.

    To spambots and advertisers: please do not use our contact form for spam or offers. Messages for these purposes will be ignored and misuse of our contact form will be reported to the authorities.

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vlag.

    Door op de onderstaande knop te klikken, staat u toe dat een adviseur van Verbanen u vrijblijvend benadert.