De instroom voor arbeidsongeschiktheid neemt fors toe

Het aantal mensen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, neemt steeds meer toe. Het UWV schat dat in 2019 een recordaantal van 44.600 nieuwe WIA-uitkeringen is bereikt.

 

Wat is er aan de hand?

De belangrijkste oorzaak die volgens het UWV hieraan te wijten valt zijn de afgeschafte vervroegde uittredingsregelingen. De pensioenleeftijd is verhoogd, waardoor we steeds langer door werken en er meer oudere werkenden onder ons zijn. Hierdoor is er groter risico op arbeidsongeschiktheid onder ouderen. Zo is de instroom van arbeidsongeschiktheid onder 60-plussers de laatste jaren fors toegenomen.

Een andere reden die wordt genoemd als een van de oorzaken van de toename, is het aantal mensen dat weer aan het werk is gegaan als gevolg van de aangetrokken economie van de afgelopen jaren. Meer mensen die weer aan het zijn, maakt de kans dat er meer mensen ziek worden ook groter.

 

Wacht niet met Verbanen

Werkgevers moeten eigenlijk meer gaan letten op werknemers die op termijn dreigen vast te lopen in hun werk en op tijd reageren om uitval te voorkomen.

Maar datzelfde geldt ook voor werknemers. Zij moeten meer bewust worden van hun kwetsbaarheid en denken aan het hebben van een plan B om aan het werk te kunnen blijven. Niet alleen vanwege een toenemende leeftijd. Ook bijvoorbeeld vanwege een mogelijke, toenemende druk op het werk of in de privésituatie. Ga in gesprek en onderneem actie om dreigend uitval door ziekte te voorkomen. De verantwoordelijkheid van jezelf ligt ook bij jezelf. Verwacht je dat je jouw baan op den duur niet kan volhouden, verbaan dan op tijd om ervoor te zorgen dat die AOW-eindstreep wordt gehaald in een functie die past bij jouw gezondheid en talenten!

Instroom arbeidsongeschiktheid neemt toe

Kunnen wij u helpen Verbanen?
Re-integratie 2e spoor of Outplacement

Bent u een werkgever en op zoek naar een passende oplossing voor uw medewerker die enige tijd ziek is of om een andere reden moet uitwijken naar een andere werkgever? Als integraal onderdeel van (bedrijfs)zorgverlener Arbo Unie, begeleiden wij mensen naar een baan die matcht met hun gezondheid en talenten. Wij zijn er van overtuigd dat er voor iedereen een passende oplossing is in hun loopbaan. Verbanen is er voor werknemers die door langdurig ziekte moeten uitwijken naar een andere werkgever, voor werknemers die om welke reden dan ook vastgelopen zijn of op termijn dreigen vast te lopen in hun werk en voor werknemers die zich willen oriënteren op passende mogelijkheden in hun loopbaan.

Bekijk de werkgevers-pagina om erachter te komen wat Verbanen voor u en uw medewerkers kan betekenen in re-integratie 2e spoor en outplacement.

Verbanen LoopbaanAPK: staat het verkeerslicht van de loopbaan jouw medewerker op rood, oranje of groen?

De LoopbaanAPK is zoals het woord het eigenlijk zegt: Een kortdurend traject waarbij we onder de motorkap van de functie van jouw medewerker kijken en vrijblijvend meten of zijn of haar huidige functie nog door de keuring komt. Oftewel, staat het verkeerslicht van de loopbaan van jouw medewerker nog steeds op groen of staat het op oranje of rood. Wellicht dat in de laatste twee lichten er iets aan zijn of haar werk enigszins aangepast kan worden om ervoor te zorgen dat jouw medewerker duurzaam en met werkplezier en de slag kan blijven. Of is het misschien tijd om te Verbanen?

Als werkgever kun je dit niet alleen voor een individu, maar ook bij meerdere personen in jouw organisatie uitzetten. Bijvoorbeeld op een afdeling om eens te peilen hoe het ervoor staat met zaken als commitment, samenwerking of werkplezier. Het geeft uw medewerker(s) namelijk inzicht om bepaalde zaken bespreekbaar te maken. 

Verbanen Loopbaanoriëntatie

Wellicht weet je wel dat het eens tijd wordt voor jouw medewerker om te Verbanen of komt jouw medewerker zelf tot deze conclusie, maar wat voor werk wilt hij of zij nou eigenlijk echt en welke randvoorwaarden zorgen ervoor dat jouw medewerker zich op zijn of haar plaats voelt? Loopbaanoriëntatie is een kort durend traject dat antwoord geeft op de vragen ‘Wie ben ik’, ‘Wat kan ik’ en ‘Wat wil ik’. Het advies dat hieruit voortvloeit is vrijblijvend en dient inzicht te geven in de mogelijkheden van jouw medewerker. Verandering begint immers met inzicht!

Contact

Kijk verder op onze website voor meer informatie over onze dienstverlening. Voor vragen kunt u mailen naar: info@verbanen.nl of bellen naar: (088) 2726 272

    Wilt u s.v.p. het gevraagde icoontje hieronder selecteren.
    Dit doen wij om automatische spambots te kunnen weren.

    To spambots and advertisers: please do not use our contact form for spam or offers. Messages for these purposes will be ignored and misuse of our contact form will be reported to the authorities.

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Ster.

    Door op de onderstaande knop te klikken, staat u toe dat een adviseur van Verbanen u vrijblijvend benadert.