MKB verzuim-ontzorgverzekering: meer duidelijkheid bij loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie

Vanaf 1 januari kunnen werkgevers kiezen voor de MKB verzuim-ontzorgverkering. Niet alle werkgevers zijn zich er bewust van dat zij verantwoordelijk zijn bij de re-integratie van hun zieke medewerkers. Wij spreken bij Verbanen regelmatig werkgevers die niet helemaal up-to-date zijn met de wet- en regelgeving omtrent dit onderwerp. Zeker wanneer zij zelf te kampen hebben met een langdurig zieke medewerker en een dergelijke situatie nauwelijks aan de orde is geweest in de organisatie. Pas dan komen zij erachter dat er een wettelijk verplichting is om het loon gedurende twee jaar te moeten doorbetalen en zij tegelijkertijd de verantwoordelijkheid hebben voor (het inzetten van) een adequate re-integratie van de medewerker.

Om hier vooral duidelijkheid in te brengen komt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 1 januari 2020 met de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering zal het financiële risico opvangen en helpen bij de verplichtingen bij de loondoorbetaling bij ziekte.

 

Meer duidelijkheid

Het zal voor werkgevers duidelijker worden waar het UWV op beoordeelt rond de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets). Ook zal vanaf januari 2021 het medische oordeel van de bedrijfsarts leidend worden bij de RIV-toets. De verzekeringsarts van het UWV zal zich gaan beperken tot het sociaal-medische recht op een WIA-uitkering. Hierdoor hoeven de twee deskundigen niet in discussie te raken, wat de werkgever meer zekerheid op zal leveren omtrent de re-integratie van zijn of haar medewerker.

Ook komt er een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling, waarmee met name kleine werkgevers van kunnen profiteren. Er wordt hiervoor 450 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld.

 

Hoe werkt Nederland?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de website www.hoewerktnederland.nl in het leven geroepen, zodat werkgevers goed geïnformeerd en voorbereid kunnen zijn op onderwerpen zoals langdurige ziekte van medewerkers. Er is tevens een handige keuzekaart gepubliceerd met een overzicht van de mogelijkheden om als werkgever goed aan de ziekte- en re-integratieverplichtingen te kunnen voldoen.

 

Gerelateerd: Een sterke formule voor
de aanpak in re-integratie

Mkb verzuim-ontzorgverzekering

Kunnen wij u helpen Verbanen?

Bent u een werkgever of HR-professional en op zoek naar een passende oplossing voor uw medewerker die enige tijd ziek is of om een andere reden moet uitwijken naar een andere werkgever. Bekijk de werkgevers-pagina om erachter te komen wat Verbanen voor u en uw medewerkers kan betekenen.

 

Contact

Kijk verder op onze website voor meer informatie over onze dienstverlening. Voor vragen kunt u mailen naar: info@verbanen.nl of bellen naar: (088) 2726 272

    Wilt u s.v.p. het gevraagde icoontje hieronder selecteren.
    Dit doen wij om automatische spambots te kunnen weren.

    To spambots and advertisers: please do not use our contact form for spam or offers. Messages for these purposes will be ignored and misuse of our contact form will be reported to the authorities.

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Kopje.

    Door op de onderstaande knop te klikken, staat u toe dat een adviseur van Verbanen u vrijblijvend benadert.