Oordeel van de bedrijfsarts wordt leidend na twee jaar ziekte van een medewerker

Een nieuw wetsvoorstel dat onlangs aangekondigd is, pleit dat de bedrijfsarts het laatste woord moet krijgen bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen na twee jaar ziekte van een medewerker (RIV-toets). De nieuwe wet moet begin 2021 gaan intreden.

Het oordeel van de bedrijfsarts wordt daarmee leidend en moet de werkgever zekerheid geven met betrekking tot de gedane re-integratie-inspanningen en het risico op het lopen van een loonsanctie, dat kan ontstaan door een meningsverschil tussen de verzekeringsarts van het UWV en een bedrijfsarts.

De RIV-toets zal dan op een arbeidsdeskundige beoordeling van het eindverslag van de re-integratie worden getoetst, waarbij wordt gekeken of de gedane re-integratie-inspanningen overeen zijn gekomen met het medische advies van de bedrijfsarts. De beoordeling van de verzekeringsarts van het UWV zal zich gaan beperken tot het sociaal-medische recht op een WIA-uitkering.

In geval van ziekte van een werknemer is een werkgever verplicht zich te laten adviseren door een bedrijfsarts, wiens medisch advies de basis vormt voor de re-integratie van de medewerker. Wanneer de medewerker ziek blijft en alle re-integratie-inspanningen er niet toe hebben geleid dat de medewerker in zijn of haar oude functie/bedrijf terug kan keren (1e spoor) of succesvol wordt herplaatst bij een andere werkgever (2e spoor), volgt tegen het eind van het tweede ziektejaar de WIA-aanvraag. Het UWV bekijkt dan of de werkgever voldoende en adequate re-integratie-inspanningen heeft verricht volgens de Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gerelateerd: Een sterke formule voor
de aanpak in re-integratie

Oordeel bedrijfsarts wordt leidend bij RIV-toets

Kunnen wij u helpen Verbanen?

Bent u een werkgever of HR-professional en op zoek naar een passende oplossing voor uw medewerker die enige tijd ziek is of om een andere reden moet uitwijken naar een andere werkgever. Bekijk de werkgevers-pagina om erachter te komen wat Verbanen voor u en uw medewerkers kan betekenen.

 

Contact

Kijk verder op onze website voor meer informatie over onze dienstverlening. Voor vragen kunt u mailen naar: info@verbanen.nl of bellen naar: (088) 2726 272

    Wilt u s.v.p. het gevraagde icoontje hieronder selecteren.
    Dit doen wij om automatische spambots te kunnen weren.

    To spambots and advertisers: please do not use our contact form for spam or offers. Messages for these purposes will be ignored and misuse of our contact form will be reported to the authorities.

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vliegtuig.

    Door op de onderstaande knop te klikken, staat u toe dat een adviseur van Verbanen u vrijblijvend benadert.