De Participatiewet heeft de doelstellingen nauwelijks behaald

De Participatiewet heeft er onvoldoende toe geleid dat mensen vanuit een uitkering of met een sociale werkplaats een baan kregen. Dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deze week geconcludeerd.

De Participatiewet is sinds 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt het voorgaande stelsel van Wet werk en bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening en Wajong. Door meerdere regelingen samen te voegen, moest de Participatiewet als bezuinigingsmaatregeling zorgen voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. Het SCP is van mening dat er meer gedaan moet worden om meer mensen aan het werk te krijgen.

Voor de klassieke bijstandsgerechtigden is amper iets veranderd sinds de invoering. In 2018 telden we zo’n 440.000 mensen in de bijstand. Voor jonggehandicapten waren de baankansen sinds de invoering gestegen, echter hun inkomenspositie en kans op een vaste baan waren juist verslechterd. Voor mensen die werkten vanuit de sociale werkvoorziening daalde de kans op een baan de afgelopen jaren. Opvallend is dat voor de invoering de Participatiewet de baankansen 70% waren, ten opzichte van de huidige baankansen die inmiddels gedaald zijn naar 39%.

 

Werkgevers

Volgens het SCP zijn de meeste werkgevers nog altijd niet bekend met de regelingen die er zijn om mensen die onder de Participatiewet vallen aan te nemen. 61% van hen geeft aan mensen uit de doelgroep te willen plaatsen, 59% spant zich er voor in, maar slechts 19% van de werkgevers hebben plannen om dat te doen.

Slechts een derde van alle werkgever heeft mensen uit de doelgroep in dienst, echter is dit aantal sinds de invoering van de Participatiewet nauwelijks gegroeid. Ook blijken plannen mis te lopen door een gebrek aan geschikte vacatures en het kunnen maken van de juiste match waarbij het proces te intensief en moeizaam blijkt te zijn. Succesvolle plaatsingen betreffen voornamelijk mensen die een lichamelijke beperking of een relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Participatiewet behaald doelstellingen nauwelijks

Kunnen wij u helpen Verbanen?
Re-integratie 2e spoor of Outplacement

Bent u een werkgever en op zoek naar een passende oplossing voor uw medewerker die enige tijd ziek is of om een andere reden moet uitwijken naar een andere werkgever? Als integraal onderdeel van (bedrijfs)zorgverlener Arbo Unie, begeleiden wij mensen naar een baan die matcht met hun gezondheid en talenten. Wij zijn er van overtuigd dat er voor iedereen een passende oplossing is in hun loopbaan. Verbanen is er voor werknemers die door langdurig ziekte moeten uitwijken naar een andere werkgever, voor werknemers die om welke reden dan ook vastgelopen zijn of op termijn dreigen vast te lopen in hun werk en voor werknemers die zich willen oriënteren op passende mogelijkheden in hun loopbaan.

Bekijk de werkgevers-pagina om erachter te komen wat Verbanen voor u en uw medewerkers kan betekenen in re-integratie 2e spoor en outplacement.

Verbanen LoopbaanAPK: staat het verkeerslicht van de loopbaan jouw medewerker op rood, oranje of groen?

De LoopbaanAPK is zoals het woord het eigenlijk zegt: Een kortdurend traject waarbij we onder de motorkap van de functie van jouw medewerker kijken en vrijblijvend meten of zijn of haar huidige functie nog door de keuring komt. Oftewel, staat het verkeerslicht van de loopbaan van jouw medewerker nog steeds op groen of staat het op oranje of rood. Wellicht dat in de laatste twee lichten er iets aan zijn of haar werk enigszins aangepast kan worden om ervoor te zorgen dat jouw medewerker duurzaam en met werkplezier en de slag kan blijven. Of is het misschien tijd om te Verbanen?

Als werkgever kun je dit niet alleen voor een individu, maar ook bij meerdere personen in jouw organisatie uitzetten. Bijvoorbeeld op een afdeling om eens te peilen hoe het ervoor staat met zaken als commitment, samenwerking of werkplezier. Het geeft uw medewerker(s) namelijk inzicht om bepaalde zaken bespreekbaar te maken. 

Verbanen Loopbaanoriëntatie

Wellicht weet je wel dat het eens tijd wordt voor jouw medewerker om te Verbanen of komt jouw medewerker zelf tot deze conclusie, maar wat voor werk wilt hij of zij nou eigenlijk echt en welke randvoorwaarden zorgen ervoor dat jouw medewerker zich op zijn of haar plaats voelt? Loopbaanoriëntatie is een kort durend traject dat antwoord geeft op de vragen ‘Wie ben ik’, ‘Wat kan ik’ en ‘Wat wil ik’. Het advies dat hieruit voortvloeit is vrijblijvend en dient inzicht te geven in de mogelijkheden van jouw medewerker. Verandering begint immers met inzicht!

Contact

Kijk verder op onze website voor meer informatie over onze dienstverlening. Voor vragen kunt u mailen naar: info@verbanen.nl of bellen naar: (088) 2726 272

    Wilt u s.v.p. het gevraagde icoontje hieronder selecteren.
    Dit doen wij om automatische spambots te kunnen weren.

    To spambots and advertisers: please do not use our contact form for spam or offers. Messages for these purposes will be ignored and misuse of our contact form will be reported to the authorities.

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Boom.

    Door op de onderstaande knop te klikken, staat u toe dat een adviseur van Verbanen u vrijblijvend benadert.