Van flexwerker naar een vaste aanstelling: wat zijn jouw kansen?

Een recent onderzoek van het CBS heeft de cijfers over flexwerkers in kaart gebracht. De cijfers hebben betrekking op de werknemers die in 2016 begonnen in een flexibele baan. Studenten, die veelal flexibele banen verkiezen, zijn voor dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Uit de cijfers is gebleken dat 54% van de werknemers die in 2016 begonnen als flexwerker, na een jaar nog steeds in de flexibele schil had. Zij hadden in 2017 nog steeds een flexbaan of zaten korte tijd in-between flexjobs. 14% van de flexwerknemers uit 2016 hadden na een jaar doorstroom gevonden in een vaste baan. 5% nam de overstap naar zelfstandigheid en 28% had na een jaar geen werk.

Waar vind je als flexwerker kansen op vast werk?

Flexwerkers in het onderwijs ervaren een grote doorstroom naar vast werk. Dan kan ook haast niet anders met het enorme lerarentekort waar de branche de laatste jaren mee te kampen heeft. Ook in de bedrijfstakken delfstoffen- en energiewinning hebben flexwerkers na een jaar de meeste kans op vast werk.

Werknemers van middelbare leeftijd ervaren vaker een doorstroom naar vast werk dan andere leeftijdsgroepen, zo ook werknemers met een hoog opleidingsniveau en werknemers in grote bedrijven.

Bron: CBS

Van flexwerker naar vaste aanstelling WP