Arbeidsmarkt in kaart

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onlangs de publicatie ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 2’ uitgebracht. In deze editie wordt er aandacht besteed aan de ontwikkelingen in het personeelsbeleid. Een aantal onderwerpen hieruit zullen we kort behandelen.

Duurzame inzetbaarheid

Ondanks de huidige economisch gunstige tijd, staan werkgevers nog steeds voor grote uitdagingen. De krapte op de arbeidsmarkt speelt momenteel een belangrijke rol, waarbij het veel moeite kost om personeel te vinden voor de vele vacatures die (lang) open staan. De werkgevers die voor deze publicatie zijn ondervraagd ervaren dat een goede beheersing van de werkdruk door de krapte op de arbeidsmarkt in het geding raakt.

Daarnaast vergrijst de arbeidsmarkt en wordt duurzame inzetbaarheid als thema steeds belangrijker. Alhoewel werkgevers zich hiervoor wel verantwoordelijk voelen, worden maatregelen nog nauwelijks door hen genomen.

Mensen met een arbeidsbeperking

Werkgevers vinden het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking nog geen hoge prioriteit. Ondanks dat zij zich wel verantwoordelijk voelen hier iets mee te willen en moeten doen, is het daadwerkelijk creëren van werkplekken voor deze doelgroep nog beperkt. Grotere organisaties bieden hierin op dit moment nog de meeste kans. In de sectoren overheid en onderwijs is het aandeel van mensen met een arbeidsbeperking het hoogst.

In de publicatie blijkt tevens dat veel werkgevers niet bekend zijn met de subsidieregelingen de bijkomstig zijn bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.

 

Acceptatie van senioren op de arbeidsmarkt

Werkgevers blijken tegenwoordig positiever te zijn over het hebben van 55-plussers in hun personeelspopulatie. 18 jaar geleden had 50% van de organisaties 55-plussers in dienst en is dat momenteel gestegen naar bijna 80% van de organisaties.

Doordat de pensioenleeftijd is opgeschoven, zijn de opvattingen over het aannemen van 55-plussers positiever geworden. Driekwart van de werkgevers zijn positief ingesteld over het functioneren van ouderen in dienst. Ze vinden dat oudere werknemers net zo goed (of zelfs beter) functioneren dan jongere werknemers. Daarentegen ervaart een vijfde van de werkgevers dat de productiviteit van de 55-plusser lager ligt.

 

‘Van-werk-naar-werk’ beleid wordt belangrijker

Organisaties moeten een bijdrage leveren om werkloosheid onder hun personeel te voorkomen. Zij betalen namelijk mee aan de kosten van werkloosheid d.m.v. verhoogde sociale premies. Werkgevers vinden dat zij verantwoordelijk zijn om medewerkers te helpen ‘verbanen’, wanneer zij de organisatie om welke reden dan ook gedwongen moeten verlaten.

Slecht 20% van de werkgevers heeft een dergelijk beleid hierin. Vooral overheidsorganisaties en het onderwijs maken vaker gebruik van van-werk-naar-werk-trajecten dan het landelijk gemiddelde.

Lees de uitgebreide publicatie op de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Verbanen

Verbanen biedt gezonde en duurzame oplossingen voor uw medewerkers wanneer zij begeleid moeten worden in re-integratie spoor 2 en/of outplacement. Verbanen: voor een baan die matcht metInformatie over onze dienstverlening kunt u nalezen op onze werkgevers pagina.