WGA en IVA onder de loep

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV zijn deze maand een groot wetenschappelijk onderzoek gestart om de dienstverlening voor werkzoekenden met een WGA-uitkering te verbeteren. Beiden partijen verwachten dit onderzoek in 2024 afgerond te hebben.

Het UWV ondersteunt werkzoekenden met een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) bij re-integratie naar de arbeidsmarkt. De WGA wordt uitgekeerd wanneer iemand 2 jaar of langer ziek is en – mogelijk in de toekomst – weer aan het werk kan.

In het onderzoek worden WGA’ers anderhalf jaar gevolgd en worden zij ingedeeld in drie onderzoeksgroepen. Een experimentgroep zal meer persoonlijke ondersteuning genieten, terwijl een controlegroep geen persoonlijke ondersteuning zal ontvangen. Een 3e groep zal de reguliere begeleiding ontvangen.

Wanneer het onderzoek afgerond wordt zal de controlegroep alsnog ondersteuning worden aangeboden in de zoektocht naar werk. Wanneer wenselijk kunnen de mensen in deze groep alsnog aangeven of zij tijdens het onderzoek behoefte hebben aan extra ondersteuning.

Honderden worden benadeeld nadat het UWV de IVA-uitkering verlaagd of zelfs schrapt

Gisteren kwam tevens in het nieuws dat honderden mensen een verlaagde IVA-uitkering zullen ontvangen of zelfs helemaal niet langer meer een IVA-uitkering kunnen ontvangen. Wanneer de kans klein is dat iemand vanwege medische beperkingen aan het werk kan gaan, wordt de IVA uitgekeerd.

Ruim 2000 IVA-uitkeringen werden deze zomer opnieuw beoordeeld waaruit bleek het één en ander mee aan de hand zou zijn. Er werd onder andere getwijfeld aan het voldoen aan alle professionele en juridische eisen. Van de bijna 1600 mensen die inmiddels onder de loep zijn genomen zullen 19% een lagere uitkering ontvangen. Bij 11% van deze mensen zal de uitkering worden beëindigd omdat is gebleken dat zij minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

Deze mensen zullen alsnog begeleid worden naar werk, meldt het UWV.