Steeds groter deel van mannen behoort niet meer tot de beroepsbevolking

Een steeds groter deel van mannen tussen de 25 tot 45 jaar behoort niet meer tot de beroepsbevolking. Dat is gebleken uit de Enquête beroepsbevolking uitgevoerd door het CBS. Stond dat percentage in 2009 nog op 4,6%, in 2019 is dat percentage 8%. Overigens is het percentage van vrouwen dat niet deelneemt aan de arbeidsmarkt tussen 2009 en 2019 gelijk gebleven.

In deze groep mensen is ziekte of arbeidsongeschiktheid het meest als argument genoemd en komt het vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Onder vrouwen wordt daarnaast de zorg voor het gezin genoemd als reden, alhoewel in dat een dalend aantal is.

Ook is gebleken dat mensen die in 2018 niet meer actief waren in de arbeidsmarkt vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid, vaak laag opgeleid zijn.

Andere redenen om niet te kunnen werken is het volgen van een opleiding of studie. Dat wil niet altijd zeggen dat deze groep mensen niet aan het werk is. Wanneer deze mensen namelijk alsnog werken maar minder dan 12 uur per week, worden zij al niet tot de beroepsbevolking toegerekend.

Bent u benieuwd wat Verbanen voor u als werkgever en uw medewerkers kan betekenen? Of bent u benieuwd in welke richting uw loopbaan zich zou moeten bewegen?  We komen graag met u in contact om geheel vrijblijvend de mogelijkheden van Verbanen met u te bespreken. Bel voor meer informatie: (088) 2726 272 of stuur een mail naar: info@verbanen.nl