Rotterdam investeert om lerarentekort terug te dringen

In heel Nederland hebben we een lerarentekort. In Rotterdam stijgt dit tekort al jaren. Er is namelijk veel uitstroom doordat leraren om welke reden dan ook hun huidige functie verlaten of naar de buurtgemeenten trekken.

Om tekorten terug te dringen voeren opleidingsinstellingen zij-instroom en hij-instroom (speciaal om meer mannen aan te trekken) naast de reguliere opleidingen. Daarnaast zijn er uitzendbureaus die versnelde Pabo-opleidingen met gegarandeerd contract aanbieden. Maar de gemeente Rotterdam vindt het niet genoeg en gaat extra geld stoppen om het tekort terug te dringen. Zo’n 900 duizend euro moet ervoor zorgen dat onder andere onderwijsassistenten op worden geleidt tot vakdocenten en dat er meer wordt geïnvesteerd in leerwerkplaatsen.

Investering

In Rotterdam zijn er dus volop kansen om te Verbanen naar het onderwijs, maar je moet wel het één en ander meenemen. Vanuit een zij-instroomtraject wordt minimaal een Hbo-diploma gevraagd. Ook dient bij een aantal van deze trajecten de taal- en (hoofd)rekentoets vooraf met een voldoende te zijn behaald. Of in ieder geval voldaan te zijn in het eerste jaar van de studie. Daarnaast moet je onthouden dat 4 jaar studie in een vol programma van 2 jaar is verwerkt. Dat vergt een enorme investering. En niet alleen een investering in tijd.

In veel gevallen zal je qua salaris enorm gaan terugvallen. Je moet dan ook ontzettend gemotiveerd zijn voor het vak om door te willen zetten en de benodigde 240 studiepunten en de stages te kunnen doorlopen. Tot slot moet je de juiste bloedgroep hebben voor het vak. “Het lijkt mij een leuk beroep” is als argument niet goed genoeg. Vraag daarom eens bij een school of je meerdere dagen mag meelopen om te zien of het écht bij je past en of je jezelf al daar voor de klas ziet staan. Zodoende ontwikkel je een veel beter argument en motivatie om echt voor het beroep te kiezen.

Van flexwerker naar vaste aanstelling WP