Het wettelijk minimumjeugdloon is per 1 juli 2019 voor 21-jarigen omhoog gegaan. Voorheen had deze leeftijdscategorie recht op 85% van het minimum. Dat zal vanaf heden 100% zijn.

 

De laatste jaren heeft de overheid geleidelijk  de leeftijd waarop men het volledige minimumjeugdloon ontvangt verlaagd. De eerste stap daarin werd gezet in 2017 toen 22-jarigen recht kregen op 100% en het vaste percentage voor de lagere leeftijdscategorieën omhoog ging. Ook nu is het vaste percentage omhoog gegaan voor de lagere leeftijden.

 

Maar waarom heeft de overheid hiervoor gekozen?

Onder andere omdat ouders een wettelijke onderhoudsplicht heeft voor hun kinderen tot 21 jaar. Daarnaast gaan steeds meer jongeren van 21 jaar op zichzelf wonen en hebben hierdoor meer kosten dan thuiswonende kinderen. Ook zien we dat jongeren van 21 jaar al een diploma hebben en fulltime aan het werk zijn en paste het oude minimumjeugdloonbeleid niet bij het uitgangspunt dat werknemers een gelijk loon dienen te krijgen voor gelijke werkzaamheden.

 

Werkgevers
De keuze om gefaseerd over een aantal jaar het minimumjeugdloonbeleid aan te passen is ook gedaan om werkgevers tijdig voor te bereiden. Voor werknemers van 21- en 22 jaar die meer dan 1248 uur per kalenderjaar werken, kunnen werkgevers een door van de loonkostenstijging terugkrijgen.

Meer over het nieuwe beleid is terug te lezen in het Wetsvoorstel herziening Wet minimumloon.