Zou jij minder uren willen werken?

…Ook als dat betekent dat je salaris daardoor lager wordt? De groep mensen die minder uren wil werken neemt toe volgens een nieuw onderzoek van het CBS. Het gaat om 7% van de werkenden, die het overigens niet erg vinden om uren in te leveren als dat betekent dat het salaris daardoor ook lager uit zal vallen.

Verschillen onder diverse soorten werkenden

Zo wensen de hoogopgeleiden vaker een kortere werkweek dan de laagopgeleiden. Dat valt ook te zien onder zelfstandigen versus werknemers in dienst. Ook valt een verschil tussen vrouwen en mannen op te merken. Van de fulltime werkende vrouwen wil 14% minder werken, van de fulltime mannen slechts 8%.

84% vind het aantal uur dat nu aan werk wordt besteed precies goed. Een dalende groep van 9% wil daarentegen juist meer gaan werken.

Minder uren werken?