De nieuwe Arbeidsmarktwet: wat gaat er veranderen?

De Eerste Kamer en de Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel van Minister Koolmees van Sociale Zaken: de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). De wet die vanaf 2020 van kracht zal gaan, zegt dat flex(werk) minder flex zal worden en vast minder vast. De belangrijkste veranderingen op een rij:

 • Een versoepeld ontslagrecht
  Hierdoor wordt het makkelijker voor werkgevers om werknemers te kunnen ontslaan. Dit moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen.
 • Ontslagvergoeding (transitievergoeding)
  Deze wordt voor langdurige werknemers verlaagd. Vanaf 2020 zullen alle werknemers recht hebben op 33% van een maandsalaris als ontslagvergoeding per gewerkt jaar. Daarnaast krijgen werknemers met zowel een tijdelijk als een vast contract vanaf de eerste dag dat zij in dienst komen, recht op een ontslagvergoeding. Momenteel hebben werknemers pas na twee jaar recht op ontslagvergoeding.
 • Van tijdelijk naar vast
  Werkgevers krijgen een verlengde periode waarin zij werknemers drie tijdelijke contracten mogen geven. In plaats van drie contracten in twee jaar, mogen werkgevers vanaf 2020 drie contracten in drie jaar geven. Dit geeft een werkgever meer de tijd om te beslissen of de werknemer een vaste aanstelling krijgt.
 • De proeftijd van vaste contracten worden verlengd van 2 maanden naar 5 maanden
 • Verkorting van verplichte wachttijd tussen contracten
  Dit wordt verkort van zes naar drie maanden. Vanaf 2020 kan een werknemer na het eind van een tijdelijk contract, na drie maanden opnieuw aangesteld worden voor drie tijdelijke contracten.
 • De WW-premie wordt duurder voor werknemers met een tijdelijk contract.
 • De WW-premie wordt goedkoper voor werknemers met een vast contract

Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie en updates.