Verbanen Eindhoven is gestart! Het bedrijfsonderdeel dat begin 2018 in Rotterdam is gelanceerd, richt zich op de begeleiding en herplaatsing van werknemers die vastgelopen zijn in hun huidige baan. Een uniek en onderscheidend kenmerk in de aanpak van Verbanen is de focus op gezondheid: “We kijken niet alleen naar wat iemand wil, maar juist ook naar wat iemand kan qua talenten en gezondheid. Deze combinatie vormt een doeltreffende mix om een vastgelopen medewerker te reactiveren en duurzaam aan het werk te houden. We merken dat onze klanten en de kandidaten die we tot nu toe mochten Verbanen onze aanpak als verfrissend en uniek ervaren.” aldus Paul Boon, Manager Verbanen.

We werken steeds langer door. In fysiek of psychisch zware beroepen is dat niet voor iedereen even makkelijk. Wanneer er een risico bestaat dat mensen hun huidige functie niet kunnen volhouden, biedt Verbanen een alternatief voor het vinden van een andere baan, die optimaal aansluit bij de eigen gezondheid en de talenten. De beste manier om tot in lengte van jaren met plezier aan het werk te kunnen blijven.

Verbanen is er vooral voor medewerkers die om wat voor reden dan ook niet meer op hun plek zitten in de huidige baan en voor de re-integratie begeleiding 2e spoor vanuit de Wvp (Wet Verbetering Poortwachter).

Loopbaan en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door deze op een unieke manier te koppelen vermindert Verbanen het risico op bijvoorbeeld uitval door verzuim op korte termijn, maar ook op verminderde duurzame inzetbaarheid op lange termijn. Het geeft de vastgelopen werknemer weer zicht op inkomenszekerheid en grip op zijn of haar loopbaan met als doel om een leven lang optimaal te kunnen blijven werken.

De aanpak bij Verbanen is persoonlijk én intensief, met veel één-op-één sessies en inspirerende workshops die de kandidaten motiveren, reactiveren en klaarstomen voor een nieuwe start op de arbeidsmarkt. Naast de verplichte eigen inspanning van de kandidaat, zoekt Verbanen actief mee in de zoektocht naar de nieuwe baan door ook zelf contact te leggen met interessante partijen. Die persoonlijke aandacht vinden de medewerkers van de organisatie ontzettend belangrijk: Verbanen is en zal altijd mensenwerk blijven.

Naast 2e spoor re-integratie verzorgt Verbanen ook outplacementtrajecten en biedt het bedrijfsonderdeel in het kader van arbeidsmobiliteit dienstverlening in de vorm van de trajecten LoopbaanAPK en Loopbaanoriëntatie.

Verbanen Eindhoven deelt samen met Arbo Unie en mkbasics.nl het pand dat zich bevindt aan de Beemdstraat 1. Hieruit zal Verbanen een groot gedeelte van de omliggende regio bedienen. In Rotterdam bestaat de organisatie al een jaar. Naast Eindhoven zullen ook Haarlem, Zwolle en Utrecht het komende jaar gaan Verbanen, waarmee dit nieuwe bedrijfsonderdeel van Arbo Unie dan landelijk dekkend actief zal zijn.

Meer weten?

Kijk verder op onze website voor meer informatie over onze dienstverlening.
Voor vragen kunt u mailen naar: info@verbanen.nl of bellen naar: (088) 2726 272

 

Verbanen opent een vestiging in Eindhoven en biedt
re-integratietrajecten en loopbaancoaching aan.

Verbanen Eindhoven

Beemdstraat 1

5653 MA Eindhoven

Tel (088) 2726 272

Info@verbanen.nl