Een sterke formule voor de aanpak in
re-integratie en outplacement

Niek Jan Hoogwout levert in zijn rol als Bedrijfsarts (Arbo Unie) een bijdrage aan Verbanen tijdens de One Day Experience. Niek Jan ziet tijdens de One Day Experience medewerkers die om welke reden dan ook zijn vastgelopen en in het kader van re-integratie 2e spoor of outplacement moeten uitwijken naar ander werk.

De One Day Experience is het onderdeel tijdens het Verbanen traject waar loopbaan gekoppeld wordt aan gezondheid. Vanuit verschillende invalshoeken wordt er gekeken naar de inzetbaarheid van een medewerker. Op deze dag wordt de medewerker gezien door een Bedrijfsarts, GZ Psycholoog en Arbeidsdeskundige. De bevindingen worden in een multidisciplinaire overleg samen met de Verbanencoach onder de loep genomen en resulteren in een uitgebreid advies op welke wijze en in welke richting het traject voortgezet dient te worden. Deze unieke aanpak vormt de basis van het actieplan om de kansen op duurzaam passend werk te optimaliseren.

Wij spraken Niek Jan over zijn ervaring met de One Day Experience en het Verbanen concept:

“In de gesprekken met kandidaten tijdens de One Day Experience is het ‘ontkoppelen’ van de kandidaat van zijn of haar huidige baan van belang. Je kan wat nadrukkelijker dan de eigen bedrijfsarts zeggen: laten we eens kijken naar wat jouw mogelijkheden en talenten zijn, en nog belangrijker: laten we kijken naar wat jouw mogelijkheden voor de toekomst zijn.

Vooral het in kaart brengen van de mogelijkheden van de kandidaat wordt tijdens de One Day Experience nadrukkelijk naar voren gebracht. We zetten de medewerker centraal en kijken ieder vanuit een andere invalshoek. Het multidisciplinair overleg dat direct na de One Day Experience volgt, levert daardoor een perspectief van meerdere kanten op.

Met Verbanen vind ik dat we een sterke formule hebben gevonden voor de aanpak in re-integratie 2e spoor en outplacement ten opzichte van andere aanbieders. Door de invalshoeken van diverse disciplines te combineren proberen wij de kansen van de kandidaat op de arbeidsmarkt juist zo groot mogelijk te houden. En daar is niet alleen de kandidaat, maar ook de werkgever bij gebaat!”

Bent u benieuwd wat Verbanen voor u als werkgever en uw medewerkers kan betekenen? We komen graag met u in contact om geheel vrijblijvend de mogelijkheden van Verbanen met u te bespreken. Bel voor meer informatie: (088) 2726 272 of stuur een mail naar: info@verbanen.nl