,,We moeten eerder met mensen in gesprek gaan, voordat ze door ziekte hun huidige functie niet meer kunnen uitvoeren”

Priscilla Panday, Verbanencoach

Eerder hebben we kennis gemaakt met Paul Boon. Vandaag stellen wij Priscilla Panday aan u voor. Zij begon bij Verbanen als Jobcoach  en is inmiddels gepromoveerd tot Verbanencoach. Met ontzettend veel passie, plezier en inspiratie begeleidt zij onze kandidaten naar nieuw loopbaanperspectief.

,,Na mijn studie Personeel en Arbeid waren de banen er niet direct voor het oprapen. Ik ben toen gaan werken bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een afdeling die zich bezig hield met bijstandscliënten die hadden gefraudeerd. Deze cliënten hadden een uitkering maar hadden daarnaast gewerkt. Ik beschouwde het als een tijdelijke functie. Na verloop van tijd kwam ik in gesprek met iemand van HR. Die zei tegen mij dat ik eigenlijk gewoon bij hun hoor te zitten.

Ik kwam terecht op de afdeling Centrale Personeelsvoorziening en Intern Uitzendbureau. Dit was een nieuwe afdeling die richtte zich op het werven van personeel voor alle districten van de Sociale Dienst in Rotterdam. Ik vond het ontzettend leuk om dit met collega’s op te zetten, grote wervingscampagnes en bijeenkomsten te organiseren en veel wervingsgesprekken te voeren. Totdat er een vacaturestop kwam bij de gemeente. Dat betekende helaas dat mijn afdeling stil kwam te liggen.

Ik was inmiddels van Rotterdam verhuist naar Zoetermeer en vond dit een mooie kans om het werk wat dichter bij huis te zoeken. Ik ging werken bij Arbeidsvoorziening in Zoetermeer en kwam daar voor het eerst in aanraking met trajectbegeleiding. Mensen met een uitkering kwamen daar bij het arbeidsbureau om werk te zoeken en ik begeleidde in het bepalen van hun zoekrichting of opleidingsmogelijkheden en door middel van sollicitatietrainingen. Mijn functie was in het begin erg leuk en veelzijdig, maar door de jaren heen en na een aantal reorganisaties hield ik mij in die functie nog slechts met een fractie van de werkzaamheden bezig die ik voorheen deed. De uitdaging zat er niet meer in en ik wilde opnieuw gaan zoeken naar een baan waar ik gelukkig in kon worden.

Gemeente Leiden

Ik ben vervolgens gaan werken bij de Gemeente Leiden bij het onderdeel Re-integratie Leiden. Wij voerden trajecten uit voor mensen met een bijstandsuitkering. Denk aan nieuwkomers, (jongeren), mensen die langdurig werkloos waren en mensen die jaren niet hadden gewerkt met allerlei persoonlijke (bijv. problematische schulden, detentieverleden, tienermoeders) of psychische problemen. Dat was best een uitdaging, zeker vanwege de doelgroepen die best pittig konden zijn. Als mensen niet meewerkten, moest je dat wel melden bij de Sociale Dienst. Je was dus niet altijd de meest geliefde persoon waar men naartoe ging.”

“Dan had je vast weleens te maken gehad met agressie?”
“Dat klopt. Maar aan alle veiligheidsmaatregelingen waren gedacht. Er waren noodknoppen aanwezig, zodat als er snel iemand ter plaatse was als een situatie uit de hand liep. Ook hebben we een Krava maga training gehad. Ik wist in ieder geval hoe ik mij moest verdedigen als het nodig was.

In hetzelfde gebouw was  de sociale werkvoorziening gehuisvest. Ik was benieuwd hoe de mensen daar werkten en omdat ik er alleen een bepaald beeld van had, ben ik zelf een aantal keer een dagdeel mee gaan draaien op diverse afdelingen. Zo kon ik ervaren hoe het is om op deze afdelingen te werken. De mensen die ik in traject kreeg, plaatste ik immers ook op deze afdelingen om zodoende weer arbeidsritme op te laten bouwen. Een aantal mensen hadden al jaren niet gewerkt en dan was het al een succes dat deze mensen dagelijks op tijd op hun afdeling stonden. Ze kwamen weer in beweging.

Re-integratiebureau en Wajong

Na een periode van 5 jaar de trajecten voor de gemeente te hebben uitgevoerd kreeg ik de behoefte om met een minder zware doelgroep te werken, bij voorkeur met jongeren. Ik kwam te werken bij een re-integratiebureau die zich bezig hield met 2e spoor re-integratie, outplacement en UWV trajecten. Dat was destijds een slimme keuze geweest. Veel re-integratiebureaus leunden op de UWV-trajecten en vielen om toen in de crisis daar nauwelijks budget meer voor was. De organisatie waar ik zat groeide zelfs omdat 2e spoortrajecten juist de corebusiness was.

Ik kreeg daar te maken met een andere doelgroep. Het ging hier om mensen die door ziekte niet meer konden werken of in de WW zaten: mensen met een andere mentaliteit en waar je – rekening houdend met enige aanwezige beperkingen – een passende oplossing voor moest vinden.

Vervolgens ben ik overgestapt naar een organisatie waar ik met Wajong-kandidaten kon gaan werken. Het UWV kwam met Werkfit- en Naarwerktrajecten. Ik vond het heel fijn om weer met jongeren te werken, naast reguliere 2e spoor trajecten.

Verbanen naar Verbanen

Bij re-integratiebureaus zijn we reactief aan het werk, maar ik vind dat we eigenlijk moeten voorkomen dat mensen uitvallen. In een eerder stadium moeten we met mensen in gesprek gaan, voordat ze door ziekte hun huidige functie niet meer kunnen uitvoeren. Jaren riep ik dit in de organisaties waar ik werkzaam was en toen werd ik op LinkedIn benaderd door een recruiter met een interessant voorstel. Eigenlijk was ik niet op zoek naar een andere baan, want ik zat lekker op m’n plek. Maar toch was ik wel benieuwd wie of wat Verbanen was.

Tijdens het kennismakingsgesprek was ik het meteen eens met de visie die Verbanen heeft, het was immers de visie die ik zelf ook al had: een leven lang gezond werken. Het klopt dat Verbanen zich bezig houdt met re-integratie- en outplacementtrajecten, maar een bedrijfsarts kan in veel eerder stadium naar Verbanen doorverwijzen.

Middels 2e spoor re-integratietrajecten komen we nu binnen bij bedrijven. Maar we moeten organisaties erop attenderen om te denken aan preventieve oplossingen om te voorkomen dat mensen ziek thuis komen te zitten, terwijl je als organisatie nog zeker twee jaar verantwoordelijk bent voor het inkomen of zelfs tien jaar als eigenrisicodrager. Aan de andere kant moeten werknemers zich ook gaan beseffen dat de kans bestaat dat de huidige baan wellicht op langere termijn fysiek, psychisch of om een andere reden belastend kan worden.

Bij Verbanen zet ik mij in als Verbanencoach om zowel mensen die zijn uitgevallen als mensen die willen verbanen te begeleiden naar nieuw loopbaanperspectief.”

Verbanencoach

Priscilla is Noloc gecertificeerd loopbaanprofessional. Als Jobcoach heeft zij vorm gegeven aan het coachingstraject. Het is de fase bij Verbanen waarbij de kandidaat tijdens inspirerende workshops en individuele gesprekken zijn of haar talenten ontdekt en herontdekt. Verbanen betekent afscheid nemen van de huidige functie. Het is een ingrijpende verandering in iemands leven waarbij sommigen een rouwproces moeten doorlopen. Priscilla is als coach de persoonlijke ondersteuning die de kandidaat tijdens dit proces begeleidt en klaarstoomt voor een nieuwe, op gezondheid gerichte toekomst in zijn loopbaan.

Priscilla zorgt ervoor dat de kandidaat aan het eind van het traject over alle vaardigheden beschikt die zijn kans om aangenomen te worden zal vergroten. Ook zoekt ze actief mee en legt ze contacten met interessante partijen waar kandidaten weer aan werk kunnen gaan of opnieuw arbeidsritme kunnen opbouwen. Uiteraard zorgt Priscilla voor de nodige motivatie vooraf, zodat de kandidaat met opgeheven hoofd, enthousiasme en een uitstekende voorbereiding het sollicitatiegesprek aangaat.

Inmiddels is Priscilla gepromoveerd tot Verbanencoach en begeleidt zij de kandidaten vanaf de intake tot aan de One Day Experience.

Meer weten?

Is uw interesse in Verbanen gewekt? We komen graag met u in contact om geheel vrijblijvend de mogelijkheden van Verbanen met u te bespreken. Bel voor meer informatie: (088) 2726 272 of stuur een mail naar: info@verbanen.nl